Innlegg

– Planene om en ny bar kom som et sjokk på oss - dette bør formannskapet si nei til

Skissene av den nye sportsbaren, slik de ble presentert i Innherred i vår. 

Debatt

Vi har fått opplysninger om at i lokalene hvor Deera holdt til, skal det etableres «Sportsbar» med pub, kafe og de rettigheter det fører med seg når det gjelder alkoholservering.

Slike planer har kommet som et sjokk på beboerne i området, da mange ennå sliter med minnene etter Deera, fyllebråk, festing og leven ut i de små nattetimer. En kan tilføye at alle klagene til Verdal kommune førte ingensteds hen, og den dag i dag sliter mange med helseplager og arr i sjela.

Naboene til stedet kan ikke skjønne at det på ny kan etableres et nytt skjenkested midt i et rolig boligstrøk. Ingen vil eller fortjener et slikt sted rundt leilighetene siden.

Håper derfor at Verdal formannskap, med nåværende flertall, er sitt ansvar bevisst og sier et klart nei til en ny etablering og skjenkebevilling?

Vi har fått nok.

Observatør