– Mange får ikke den hjelpen jeg har fått. De tankene gjør vondt.

Logobilde  

Debatt

Jeg er en av de som har vært så heldig å få et opphold ved Staup Helsehus for mine plager, og vil gjerne takke Levanger kommune for det gode oppholdet.

Her har jeg fått utmerket hjelp av lege, sykepleiere, fysioterapeuter, assistenter og besøk av kreftsykepleier.

Jeg har nå i ettertid fått tanker om hvor mange som ikke får slik hjelp som jeg har fått. De tankene gjør vondt.

Eldbjørg Vongraven etterlyser at noe skjer ved Skogn helsetun.  Foto: Roger M. Svendsen

På Staup under mitt opphold, som var i 31 dager, var det flere personer som hadde vært der over lang tid og som var ensom, syk og ventet på leilighet. Og på sykehus når du er syk er det selvfølgelig begrenset opphold på grunn av pengemangel.

Jeg tenker hva med eldre når det ikke finnes plass til disse på noen vis. Jeg at at dette også er på grunn av pengemangel. Hva da når det stadig øker med eldre som trenger hjelp. Skal disse settes på gaten, eller hva?

Håper nå at de plasser som er tomme snart kan betjenes. Staup var et utmerket godt sted å være både når det gjelder fysisk og psykisk hjelp. En utmerket fin plass og et trivelig opphold for eldre og for handikappede yngre mennesker. Vi trenger også flere plasser for unge handikappede.

Hva da med Skogn Helsetun som står der helt klar til bruk? Her har jeg arbeidet i 15 år og vet at det også kan bli et utmerket sted for opphold til de som sårt trenger noe hjelp.

Må det gjøres noe før dere tar det i bruk så kan det vel gå an også i dag med litt innsamling og be noen eldre/menn (pensjonister) om å hjelpe til med litt av oppussingen. Og her går det vel også an å få i gang noen friske pensjonistdamer eller herrer til å gjøre ting det ikke trengs opplæring for å gjøre. Håper dere ser at dette går an andre steder. Hvorfor ikke i Levanger kommune?

Venter for hver gang når jeg ser referater fra kommunestyremøter og andre møter om Skogn Helsetun er nevnt, men det er sjelden og i tilfelle en negativ omtale og da gjelder det som regel pengemangel. Kanskje fremtiden nå kan gi oss et lite håp. Det kan kanskje skje. Det er nok mange som undres. Ikke bare jeg. Det er nok dessverre mange som trenger hjelp i dag. Og hus de blir flere.

Eldbjørg Vongraven


Lik Innherred debatt på Facebook