Alarmklokkene er på. Alvoret har seget inn over oss igjen.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Nå har alvoret igjen seget inn over oss. Smitteoppblomstringen den siste uka framstår som urovekkende. Med økte smittetall både lokalt og på landsbasis har vi igjen satt på alarmklokkene, både hos den enkelte og i samfunnet som sådan.

Jeg skrev en kommentar på denne plassen sist torsdag, og spådde da hva vi kunne ha i vente utover sensommer og høst. Oppblomstringen kom mye raskere enn jeg hadde ventet. Slik var det også i februar mars da vi satt og fulgte med på utviklingen litt på avstand. Plutselig en dag var det imidlertid alvor. Litt der er vi nå også. Selv om det på mange måter har vært et varslet tilbakeslag, så lar vi oss overraske.


På en måte er det bra også at samfunnet er i stand til å roe seg ned og skyve ting litt unna oss. Vi hadde nok hatt det mye verre med oss selv om vi hele tida fra mars til august skulle gått rundt i helspenn og fryktet det verste. Dessuten tror jeg også de har rett de som mener at vi er langt bedre rustet i dag til både å iverksette nødvendige tiltak, samt å tilpasse oss det vi blir nødt til for å få kontroll på situasjonen.

I en slik situasjon er det lett å være etterpåklok. Mange gir uttrykk for at vi ikke burde ha åpnet grensene for folk fra andre land. Vi burde heller ikke gitt tillatelser til reiser, selv til land som tilsynelatende hadde enda bedre kontroll på smitten enn det vi har hatt. Det er lett å gjøre seg til dommer i etterkant. Da må vi ikke glemme lettelsen som bredte seg i befolkningen da det ble åpnet opp. Ei heller at Norge var blant de land som var mest restriktiv og ventet lengst med å åpne opp.


Dere husker sikkert alle reaksjonene som kom fra dem som mente at myndighetene ikke gikk langt nok i å gi tillatelser, eller at håndteringen var inkonsekvent og urettferdig mot de deler av samfunnslivet som fortatt ble holdt tilbake. Jeg har sett kommentarer fra noen som den ene dagen har vært svært kritisk til at man ikke har åpnet opp for breddeidretten, og som i dag kritiserer de samme myndigheter for løssluppenhet og at vi burde vært mer tilbakeholden med å slippe opp. Det framstår litt inkonsekvent det også.

Det verste er likevel dem som fortsatt bagatelliserer koronapandemien og trykker til sitt bryst synspunkter som sammenligner det med en sesonginfluensa. De er heldigvis er i et klart mindretall og uten innflytelse på de beslutninger som tas.

(Lederkommentar i Innherred 11. august 2020)


Lik Innherred debatt på Facebook