Vi kan ikke sitte å se på at pensjonister og trygdede i Norge får mindre å rutte med for hvert år

Debatt

I starten av september var trygdeoppgjøret klart, etter en utsettelse i vår som skyldtes koronapandemien.

Pensjonistforbundet krevde før årets oppgjør at underreguleringen på 0,75 prosentpoeng måtte oppheves, og at pensjonistene fikk forhandlingsrett på linje med lønnsmottakere, men dette ble ikke innfridd.


Nok en gang opplever pensjonistene et oppgjør med reallønnsnedgang. Oppgjøret viser at pensjonistene trolig får en redusert kjøpekraft for femte gang på seks år. Tall viser at den gjennomsnittlige nedgangen i kjøpekraften har vært på 0,7 prosent per år. Erna Solbergs regjering sørger nok en gang for at pensjonistene er tapere.


SV mener dette er urettferdig, og vi kan ikke sitte å se på at pensjonister og trygdede i Norge får mindre å rutte med for hvert år. Dette er et politisk ansvar, og regjeringen må ta grep, noe den ikke har gjort i denne saken. Derfor må nå opposisjonen samle seg og sikre at trygdeoppgjøret blir behandlet i stortinget og at pensjonistene får reell forhandlingsrett.

Trygdeoppgjøret angår i underkant av en million mennesker og dette er en betydelig velgerskare som ved neste års stortingsvalg bør merke seg hvem som taler deres sak og hvem som ikke gjør det.