Mener ordføreren at alle skal være enige i hennes og Senterpartiets syn? Er det konstruktivt?

Debatt

Ordfører Anita Ravlo Sand (SP) beskylder i et avisinnlegg Venstre, og spesielt undertegnede, for å være lite konstruktive i debatten om de store budsjettoverskridelsene i kommunens helsesektor, tilstanden i kommunens økonomi og stengte pleie- og omsorgsplasser på Staup og Breidablikktunet.


For å svare konkret på problemstillingen: En som stiller kritiske spørsmål til kommunens politiske ledelse om økonomi og mangel på velferdstjenester, er konstruktiv. Eller mener ordføreren at alle skal være enige i hennes og Senterpartiets syn? Er det konstruktivt? I så fall vil jeg be ordføreren om å lese hvilke betingelser vi har for et velfungerende demokrati.


Ordføreren skriver videre at kommunen trenger mer inntekter, og at hun ikke kan regne med Levanger Venstres støtte i arbeidet med økte overføringer til kommunesektoren. Sannheten er vel at kommunesektoren aldri har fått utbetalt mer penger, og aldri har kommunenes frie inntekter vært høyere enn de er nå.


Ordfører Anita Ravlo Sand kobler de stengte plassene ved Staup og Breidablikktunet til manglende økonomiske overføringer fra staten. Levanger har per dags dato en tre ganger så høy kostnad per institusjonsplass som nabokommunene, andelen institusjonsplasser er rekordlavt og helsesektoren har økt med 120 årsverk siden 2016. Videre har kommunens egne budsjetter, økonomiplaner, kvartalsrapporter og årsrapporter over lengre tid pekt på overskridelser innen pleie- og omsorgssektoren.

Alt tyder på at det er Levanger kommune selv som må ordne opp i dette. Det går ikke an å skylde på koronavirus eller manglende statlige overføringer. Det blir for enkelt, og faktisk ganske bekymringsfullt med tanke på ja, nettopp Levanger kommunes økonomi og de velferdstjenestene som kommunen skal tilby.