Innlegg

Jeg var mer død enn levende da jeg ble hentet av ambulansen her hjemme. Da tenkte jeg at dette får gå som det vil, men jeg er i alle fall i trygge hender.

Ansatte ved Sykehuset Levanger er blant de som får ros av denne pasienten. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Jeg føler trang til å takke for den fantastiske omsorgen jeg har opplevd av helsepersonell i høst. Jeg har en pacemaker som begynte å ”harke”, og jeg var mer død enn levende da jeg ble hentet av ambulansen her hjemme. Da tenkte jeg at dette får gå som det vil, men jeg er i alle fall i trygge hender.

Den tryggheten og omsorgen følte jeg hele tida, i alle ledd. Fra renholdspersonalet til kardiologene. Alle gjorde sitt for å hjelpe.

Jeg var innlagt både i Levanger og i Trondheim, og over alt følte jeg den samme omsorgen.

Jeg takket pleierne som jeg hadde rundt meg, og de var glad for å høre det. De sa at som oftest var det kritikk som kom fram i media og i annen omtale. Derfor bestemte jeg meg for at jeg ville gå ut i avisa med en takk på denne måten.