«Gamle» E6 skaper kaos i Kirkegaten

Debatt

Mens diskusjonen for og i mot ny E6 går for fullt i spaltene, drister man seg til å skyte inn at de algoritmer som ble brukt i prosjekteringen av «gamle» E6, med fremføring forbi Levanger rundt 1985, er noe av årsaken til trafikkaoset i Kirkegaten.

«Gamle E6 er altså utdatert. Broene som bærer tilførselsveiene fra og til Halsan/Momarka og Heir har nemlig en høyde på bare 4.7 meter, noe som i praksis betyr at alle tyngre kjøretøy med en høyde lik eller større enn 4.3 meter og som skal sørover eller nordover, tvinges til å svinge av fra E6 ved Branes eller Heir for så å kjøre gjennom Levanger sentrum.

Da den gamle E6 ble planlagt, hadde vegnormalen en frihøyde på 4,7 m. Siden har jo vegen blitt asfaltert en del ganger og frihøyden har derved skrumpet. -Siden kjøretøyparken har endret seg betydelig siden 1980 vil det ikke være uvanlig at gamle bruer ikke er tilpasset dagens krav og forventninger, forteller Stein Risstad Larssen i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, til undertegnede.