Dagens leder: Han kan komme med en god nyhet for Sykehuset Levanger

Professor i helseøkonomi ved NTNU Jon Magnussen har sett på påstandene om at det ene sykehuset i Nord-Trøndelag får for mye på bekostning av det andre. Til uka kommer hans rapport.  Foto: NTB scanpix

Debatt

Det knytter seg stor spenning til den foreløpige rapporten som presenteres styret i Helse Nord-Trøndelag over helga. Da får helseforetaket høre svaret de har bestilt på om det eksisterer en skjevfordeling mellom sykehusene i Levanger og Namsos.

Det er et utvalg ledet av Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, som de siste månedene har ettergått påstandene om at det ene sykehuset får for mye på bekostning av det andre. At mange mener det, med ståsted både i Levanger og Namsos, kan en ikke ha unngått å oppdage om en har fulgt sykehusdebatten i Nord-Trøndelag.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Ledelsen i helseforetaket har signalisert store forventninger til dette arbeidet. De har gjort det klart at det vil bli retningsgivende for framtidige prioriteringer.

Administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag har fra han startet i jobben vært tydelig på at han ønsker å komme til bunns i påstandene om skjevfordeling. Enten du sogner til Namsos eller Levanger skal du ha likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester. Derfor gikk han til Jon Magnussen, som har ord på seg for å være den som best forstår seg på slik spørsmål her til lands.


Matematikk eller politikk? Magefølelsen sier meg at ansatte og befolkningen som sokner til Levanger vil bli langt mer fornøyd med konklusjonene enn de i Namsos. Det gjenstår å se om Magnussen mener dette samme. Om han gjør det, er det likevel ikke uten videre gitt at det blir fasiten med to strek under. Det å fordele penger og oppgaver mellom sykehusene har vært mer politikk enn ren matematikk.

Derfor tror jeg det er større sjanse for at rapporten fra Magnussen, uansett hva den sier, heller blir startskuddet for en ny diskusjon enn at vi kommer til å oppleve at freden senker seg på de to sykehusene og i miljøet rundt dem.


Nå vil jeg ikke utelukke at et flertall i helseforetakets styre velger å se dette annerledes. Har styret samme utgangspunkt som direktør Tor Åm kan det hende at de nå har bestemt seg for å lytte til fagfolkene. At de lar matematikken og økonomien trumfe politikken. At de ser bort fra protestene som uansett kommer.

Jeg tror det vil vise seg å være en god nyhet for Levanger om styrets flertall vil bruke Magnussen-rapportens konklusjoner for det den er verdt. Dette er en sak det er verdt å følge med på framover.

(Lederkommentar i Innherred 12. september 2020)


Lik Innherred debatt på Facebook