Innlegg

Seks veger får byttet ut sine gamle lysstolper og andre får helt nye lysstolper i sine gater

Debatt

Seks veger i området Bruborg får byttet ut sine gamle lysstolper og andre får helt nye lysstolper i sine gater, med andre ord det blir tryggere for folk flest og det blir større trafikksikkerhet.

Levanger FrP har i flere leserinnlegg gjennom noen år hevdet at dette området MÅ få en ny og bedre gatebelysning, noe som faktisk skjer i disse dager. Vegene det gjelder er Ole Viigs veg, Engvegen, Ludvig Bremers veg, Hanna Solås veg, Bøkestien og Ankolmvegen som ble ferdigstilt tidligere i år.

All mulig takk til Levanger kommune for et godt og nødvendig initiativ. Det er tydelig at folk flest i området er fornøyde med bedre og nye gatelys, da undertegnede har fått mange positive tilbakemeldinger, noe som er meget gledelig.