Innlegg

Kommunesammenslåing nå?

Debatt

I møte i Formannskapet i Levanger 14.09. ble det innstilt på at «Det fremmes en ny utredning om kommunesammenslåing» Dette skal da kommunestyret senere ta stilling til. Forslaget ble fremmet av AP.

For 4 år siden var det mange og lange diskusjoner om kommunesammenslåing mellom Levanger og Verdal. Det ble, etter mye arbeid og mange møter, forhandlet fram en løsning som ble lagt ut til folkeavstemning. Resultatet kjenner vi, ja i Levanger og nei i Verdal. Det er faktisk slik, at skal to parter «gifte seg» må begge si ja.

Skal vi nå etter så kort tid starte på nytt igjen? Er det lurt? Hvor mye tid og ressurser skal vi atter en gang bruke, når svaret kanskje er det samme? Det har ordføreren i Verdal gitt et klart svar på, Ifølge ham, ikke aktuelt.


Før 2019 hadde AP ordføreren både i Levanger og Verdal i flere perioder, det ble ingen sammenslåing av den grunn, hva er det som er så maktpåliggende for AP nå? Mener de at kommunene skal slås sammen med tvang? Etter det klare svaret fra Verdal, må vi vel se sørover da, En kommune sammen med Stjørdal? Eller kanskje Meråker?


Dette forslaget kom i en sak om økonomi i Formannskapet. Økonomien i Levanger er noe anstrengt for tida. Å starte med å «utrede» nye saker koster tid og penger, det er vel det vi minst trenger nå. Var dette forslaget bare et innfall fra AP, for å ha noe å komme med i mangel av noe bedre?


Mange beklager at det ikke ble noe av sammenslåingen i 2016 / 2017, det som var mest beklagelig var at Samkommunen måtte opphøre, den var et politisk styrt organ og fungerte godt, samtidig som den ga innsparinger. Imidlertid må vi bare akseptere det som har skjedd, og komme videre. Nå må politikere, administrasjon og ansatte bruke tid og krefter på å «rydde opp» i dagens utfordringer i egen kommune. Det bør også AP bidra til i stedet for å fremme forslag som fører til mer bruk av tid og penger.