Innlegg

Mer politi løser ikke utfordringene

Debatt

Kim Røe uttaler i avisa Innherred 12. september at «Politireformen har satt forebyggende arbeid mange år tilbake i Levanger». Jaha, tenker jeg, det kan han kanskje dokumentere?


Å hevde at Politireformen er årsak til at rusmisbruk blant unge i kommunen har tatt seg opp, om det nu har det, er vel å gjøre opp regning uten vert. Levanger hadde også flere selvmord enn nabokommunene før Politireformen. Så alt var ikke bare toppers før heller.

Selvmord er et speil på at folk, her ungdommer i Levanger, sliter med psykisk uhelse som ikke lar seg løse hos fastlegen og heller ikke av Politiet. Dessuten er det en også andre sosiale, kulturelle og økonomiske forhold som politiet ikke kan påvirke.

I FHIs oppvekstbarometer 2020 tydeliggjøres det ved at Levanger kommune har signifikant flere unge enn landsgjennomsnittet som verken er i arbeid eller på skole i alderen i aldersgruppen 16-25 år. Det er en like troverdig forklaring på økt rusmisbruk i kommunen, fortsatt med det forbehold at det virkelig forholder seg slik. Som en ser av oppvekstbarometeret er det også signifikant flere ungdommer i Levanger med psykisk uhelse enn i landet ellers.

Med psykisk uhelse følger ofte rusmisbruk. Ved et høyt oppdrevet rusforbruk i samfunnet, vil rus-skadene bli flere, også i form av narkotikamisbruk og akutte helseskader. Det er elefanten i rommet. For spissformulert kan en si at det høyere alkoholforbruk et samfunn har, det mer bruk av amfetamin og heroin vil det også være.

At kommunen fikk en forrykket kjønnsbalanse i ungdomskullene med flyktningkrisen i 2015, ligger der som en tilleggsutfordring. Da jeg var ung, kunne Rolv Wesenlund si: Alle får! Slik er det ikke lenger. Mer politi løser nemlig ikke alle utfordringer.