Derfor er det så viktig med full åpningstid i barnehagen - det kan ikke spares på!

Victoria Johansen Skjønhaug Kommunestyrerepresentant for Levanger SV 

Debatt

"Jeg føler jeg ikke strekker til. Mellom kravene som stilles av arbeidsgiver og av forventingene samfunnet har til meg som mamma. Det forventes for mye. Hjelpen er for liten. For å få hjulene til å gå rundt er jeg helt avhengig av barnehagen. En barnehage med åpningstider tilpasset arbeidslivet. En barnehage som viser at den tar det kjæreste jeg har her i livet på dypeste alvor, men som også forstår seg på å lytte til mine behov som mamma i arbeid."

"Jeg føler at jeg ikke strekker til. Mellom kravene som stilles av arbeidsgiver og av forventningene foresatte har til meg som barnehagelærer. Det forventes for mye. For å utøve jobben tilfredsstillende må vi være flere på jobb. Vi blir syke av å ikke strekke til. En barnehage med ansatte nok til å kunne se alle barna. En barnehage som tar det kjæreste foresatte har på dypeste alvor, men som også gir meg handlingsrom til å utøve en god jobb i barnehagen."

SV ønsker bemanningsnorm i barnehagen gjennom hele barnehagedagen. Og det med full åpningstid! Alle har ikke samme arbeidstid. Hvis foresatte må redusere arbeidstida for å tilpasse seg åpningstida i barnehagen, vil det som regel bli kvinnene som jobber kortere. Dette vil i første omgang ramme den økonomiske friheten deres, og mange år senere gå utover pensjonen. Reduserte åpningstider er svært dårlig likestillingspolitikk.

Både i Levanger og Inderøy har administrasjonen foreslått å redusere åpningstida i barnehagen for å spare penger. Kommuneøkonomien har blitt strammere med denne regjeringen, det begynte lenge før koronaen. Nå begynner det å merkes i tjenester som folk benytter seg av.

Som arbeidsgiver
må kommunene også gi ansatte gode og helsefremmende arbeidsforhold. Å være nok folk på jobb er viktig for å strekke til. Uansett hvor lang åpningstida blir, må bemanningsnormen oppfylles i hele åpningstida. Det er ikke her vi skal spare penger.

God barnehagepolitikk er god likestillingspolitikk. Både fordi det gjør det mulig for kvinnene å være i full jobb, og fordi flertallet av dem som jobber i barnehagen er kvinner.


Victoria Johansen Skjønhaug
Kommunestyrerepresentant for Levanger SV

Siv Furunes
Gruppeleder for Inderøy SV


Lik Innherred debatt på Facebook