Mulighetene er i distriktene - slik vil Høyre legge til rette for det

Pål Sæther Eiden er gruppeleder for Høyre i fylkestinget. 

Debatt

God distriktspolitikk dreier seg ikke først og fremst om statlige arbeidsplasser og statsstøtte, men om å legge til rette for skapende mennesker.

Mens noen tror at regionale utviklingsmidler eller statlige arbeidsplasser er det som gjør susen, vil Høyre heie på gründerne der de bor. De finnes i hver eneste bygd, mennesker som finner løsninger der andre finner problemer, mennesker som er villige til å satse alt for å skape arbeidsplasser på hjemplassen.

Selv bor jeg i Nærøysund, en kommune som ligger langt fra de store byene i Trøndelag, men hvor næringslivet blomstrer på grunn av god tilgang på de beste naturressursene, grundere som satser og kompetente medarbeidere. Vi må legge forholdene til rette slik at grundere i alle deler av det store fylket vårt kan lykkes på samme måte.

Men kommunene og forutsetningene er forskjellige, derfor vil jeg arbeide en politikk som i større grad tilpasser virkemidlene ut fra hva en vil / må løse. Vi bør kanskje ikke ha en distriktspolitikk for alle distrikter, men heller satse på en fjell- og en fjordpolitikk. Det er forskjell på Rørvik og Røros! Mens motorferdsel i utmark er viktig for folk på fjellet er bruken av strandsonen viktig for oss som bor ved kysten. Derfor må vi stole på at kommunene treffer de rette beslutningene slik Høyre nå foreslår med mer lokalt selvstyre i strandsonen.

I fylkespolitikken har Høyre foreslått å satse ekstra penger på utbygging av veier og annen infrastruktur. Varene som næringslivet produserer må frem til kundene og turistene som besøker Trøndelag må få gode og trygge veier slik at de finner veien til alle deler av fylket.

En viktig del av infrastrukturen er digital. Koronapandemien har lært oss at digitale verktøy, internett og bredbånd er viktigere enn noen gang. Regjeringen har mangedoblet bevilgningene til utbygging av bredbånd i distriktene. Noe som er spilt inn, og tatt med i vårt programutkast er at alle deler av landet må få bedre tilgang til bredbåndfiber i kombinasjon med 5G. Dette gir nye muligheter.

På samme måte som post i butikk har gjort posttjenestene mer tilgjengelige selv om postkontorene er lagt ned må vi se etter nye områder. Vi kan la folk ta førerprøven og få førerkortet utstedt ved en videregående skole eller vi kan la den lokale kjøreskolen sørge for oppkjøringen.

Selv bor jeg langt unna storbyen og trives godt med det. Jeg bruker kanskje mer tid på transport, har færre offentlige tilbud, men jeg har mye i mitt liv som gjør at jeg blir der jeg er. Jeg tror vi må fremsnakke det å bo utenfor byene enda mer, og finne løsninger som gjør det enda mer attraktivt. Hvem vil satse på steder som vi til stadighet beskriver i negative ordlag.


Pål Sæther Eiden

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget

palei@trondelagfylke.no


Lik Innherred debatt på Facebook