Dagens leder: Etter å ha tenkt meg om skiftet jeg mening

Selv om gammelbygget på Nesheim ikke er en del av den vernede bebyggelsen i Levanger, har det verdier som er verdt å ta vare på.  

Debatt

Det som spontant slo meg da jeg fulgte debatten i formannskapet i Levanger i forrige uke var at vi ikke kan ta vare på alle hus. Saken handlet om det foreslåtte salget av Nesheim skole.

SVs Gunnar Løvås argumenterte for løsningen som innebar at gammelbygget skal selges separat, og med klausul om at kjøper ikke kan rive det, men ta vare på den utvendige fasaden.

Robert Svarva (Ap) og Magne Nydal (KrF) på motsatt side mente eiendommen ville bli mindre attraktiv om den ble klausulerte på denne måten. De brukte økonomiske argumenter både sett fra selger- og kjøpersiden. Det ble sagt at det gamle skolebygget vil ha en negativ verdi for en eiendomsutvikler.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Spontant kjøpte jeg Svarvas og Nydals argumenter. Levanger som en gjeldstynget kommune med et budsjett som ikke går i hop, må først og fremst tenke praktisk og økonomisk. Når Nesheim-skolen først skal selges må en sørge for å få igjen mest mulig penger for den. Jeg satt der og nikket for meg selv da Magne Nydal sa at «vi har da nok av gamle hus i Levanger».


Gledelig vedtak. Utover uka gikk jeg og grublet litt. Jeg leste meg litt opp på saken, og hørte grundigere på argumentene fra begge sider. Jeg endte opp i motsatt konklusjon: Nå er jeg glad for og mener det er rett at Gunnar Løvås fikk snudd et mindretall til et flertall da saken var til behandling i kommunestyret denne uka. Selv om gammelbygget på Nesheim ikke er en del av den vernede bebyggelsen i Levanger, har det verdier som er verdt å ta vare på. Bygget fra 1915 er et vakkert trehus som det er knyttet gode historier og minner til. Jeg synes vi skal glede oss over at flertallet sa seg enig med Løvås.


Det er ikke kommunen som skal ta kostnadene med en bevaring. Det er en potensiell kjøper som må finne ut om det er mulig og hvordan skolebygget kan bygges om til boligformål. Prosessen videre vil vise om Nydal og Svarva har rett i at ingen vil være interessert i et slikt prosjekt, eller om det finnes eiendomsutviklere som også ser husets verdier og som samtidig er i stand til å gjøre butikk av det.

Uten å dra sammenligningen det for langt er det en parallell til det som skjedde for noen år siden da et flertall ville rive trehusene ved torget for å bygge et nytt bankbygg. Jeg vil tro at mange har skiftet mening i den saken. I dag er de nok glade for at det ikke ble en realitet.

(Lederkommentar i Innherred 26. september 2020)


Lik Innherred debatt på Facebook