Vi synes dette er en nyhet verdt å dele med deg

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Det ble ikke akkurat noen høylytt feiring, men vi klappet hverandre på ryggen og sa oss fornøyd med det som ble lagt fram. Jeg snakker da om tallene som ble lagt fram nasjonalt i går og som omhandler lesertall og opplag i norske medier. Mediehuset Innherred nådde en milepæl med at vi for første gang har passert et offisielt opplag på åtte tusen eksemplarer. Tallene fra Mediebedriftene viser også at vi har fått flere lesere det siste halvåret. Nå går det den rette vegen. Da må det være lov å skryte litt.


Det har gått mer enn fem år siden den nye lokalavisa så dagens lys. Sannsynligvis hadde vi ikke hatt så mye å feire om de daværende lokalavisene i Verdal og Levanger hadde fortsatt hver for seg. Utsiktene var heller dårlig for snart sju år siden da vi begynte å planlegge sammenslåing og en ny avis. Levanger-Avisa, der jeg var ansatt, hadde bak seg flere år med røde regnskapstall og fallende opplag. Noe måtte gjøres. Alternativet til å slå seg sammen med naboen var færre ukentlige utgivelser. Innherred Folkeblad Verdalingen sto litt bedre stilt. Men utviklingen var den samme. Også der ville det vært et spørsmål om tid før det var nødvendig å endre frekvens.

Kan bli bedre. Befolkningen i Verdal og Levanger har tatt imot nyvinning på en svært god måte. Mine medarbeidere forteller nesten daglig om gode tilbakemeldinger fra leserne. Jeg opplever det samme. Slike klapp på skuldra gjør oss godt. Det inspirerer oss til å stå på videre. Vår ambisjon er å gjøre lokalavisa enda bedre. Kvantiteten er god. Det er en høy produksjon og en stor bredde i det vi leverer på nett og papir. Dagens avis på samlet 60 sider er et godt eksempel på det. Den inneholder variert lesestoff om folk og aktuelle saker i vårt nedslagsfelt.

Mye er forandret siden Innherred så dagens lys i 2015. Det største er knyttet til det digitale. Papiravisa er fortsatt vårt viktigste produkt, men det er på den digitale siden vi vokser. Snart 40 prosent av våre abonnenter får de lokale nyhetene via mobiltelefon eller PC. Det stiller også nye krav til oss som produserer og presenterer dem. Det synes jeg at lokal-avisas medarbeidere har taklet på en svært god måte. Fortsatt er mye ugjort. Vi kan alltid bli bedre og levere bedre kvalitet på det vi holder på med. En best mulig opplevelse for deg som leser er det vi strever etter hver dag. Det vil vi fortsette med.

(Lederkommentar i Innherred 24. september)


Lik Innherred debatt på Facebook