Dagens leder: Denne beslutningen gjør oss fattigere

På Leira har det vært asylmottak i 30 år. Det er ikke bare et av de eldste mottak i landet. Det er også blant de beste i landet.   Foto: Anders Vinje

Debatt

Fredag ettermiddag kom nyhetene om at Leira asylmottak i Levanger blir lagt ned fra nyttår. Levanger kommune, som eier og driver asylmottaket, kunne ikke drifte mottaket billig nok. Derfor tapte de anbudskonkurransen. Avgjørelsen slo ikke ned som noen bombe. Enhetsleder for innvandrertjenesten i Levanger, Rune Leirset, sa seg mer skuffet enn overrasket da han kommenterte saken overfor lokalavisa. Når statlige myndigheter i den varslede anbudskonkurransen vektla pris mye høyere enn kvalitet, var saken langt på veg avgjort i Leiras disfavør.


På Leira har det vært asylmottak i 30 år. Det er ikke bare et av de eldste mottak i landet. Det er også blant de beste i landet. «Look to Leira» har vært mer enn en floskel for en virksomhet som er drevet på et krevende område. På Leira har dyktige ansatte og ledere funnet en oppskrift for hvordan en slik institusjon kan drives. I et svært godt samspill mellom mottak, flyktningtjeneste og resten av kommunen har Levanger bygd seg opp som forbilde for andre deler av landet. De har gjennom årene fått svært mye fortjent ros for dette arbeidet.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Mediehuset Innherred. 

Gjør oss fattigere. Jeg er heller ikke overrasket over utfallet. Men jeg synes det er synd at kunnskapen og kompetansen som er bygd opp på Leira og i Levanger gjennom flere tiår tillegges ingen vekt slik anbudskonkurransen ble lagt opp. Utfallet er heller ikke uventet fordi behovet er langt mindre når det kommer stadig færre asylsøkere til Norge. Det skyldes ikke at behovet for hjelp og beskyttelse er mindre i global sammenheng. Årsaken er først og fremst at Europa langt på veg har klart å hermetisere sine grenser og overlatt disse byrdene til noen få land.


De totale konsekvensene for Levanger som følge av Leira-nedleggelsen kjenner vi ikke ennå. Kommunen lover å gjøre sitt for å prøve å gi de 25 ansatte ved mottaket andre arbeidsoppgaver. Jeg har vanskeligheter med å se hvordan kommunen skal unngå følgeskader til andre områder og tjenester for innvandrere og asylsøkere, så som utdanning og arbeidskvalifisering.


Når Leira legges ned kommer det trolig færre flyktninger, asylsøkere og innvandrere til Levanger. Færre vil velge Levanger som bostedskommune. Jeg er blant dem som beklager det og mener det vil gi oss et fattigere lokalsamfunn.

(Lederkommentar i Innherred 29. september 2020)


Lik Innherred debatt på Facebook