Kostholdets betydning for folkehelsa

Debatt

Sanitetskvinnene landet rundt jobber for å fremme kvinners helse og livsvilkår, bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og samtidig skape trygge lokalsamfunn for befolkningen. For å kunne lykkes i dette arbeidet, er kosthold en sentral faktor.

Sanitetens uke markeres hvert år i uke 39. I år har Sanitetens uke fokus på det å samles rundt et bord for å fremme fellesskap, inkludering og sunt kosthold. Sanitetskvinnene har lang erfaring med å skape inkluderende møteplasser med god matservering. Mange foreninger arrangerer allerede eldrefester, skolefrokoster samt utflukter og basisaktiviteter med servering.

Disse aktivitetene har også vært gjennomført gjennom flere år hos foreningene i Levanger kommune.

Vi vet at dagens samfunnsutfordringer knyttet til levevaner er både komplekse og store. Befolkningen har en stor andel overvekt og fedme, samtidig som andre sliter med andre typer spiseforstyrrelser. Vi vet også at det kan være utfordrende for folk flest å vite hva som er «bra nok» når det gjelder kosthold, og hvordan man kan ha et sunt forhold til mat.

Å forebygge ikke-smittsomme sykdommer, og fremme folkehelse gjennom sunt kosthold er svært viktig i vårt samfunn i dag. Dette ønsker vi i Sanitetsforeningene i Levanger kommune å sette på agendaen. Vi ønsker å rette fokus på kostholdets betydning for folkehelsa gjennom en temakveld, hvor vi ønsker å inspirere og spre kunnskap om sunne matvarer og sunne holdninger omkring dette, i et folkehelseperspektiv.

Denne temakvelden skulle i utgangspunktet arrangeres i sanitetens uke, men vi har dessverre kommet frem til at vi utsetter temakvelden, og vil komme tilbake til når den kan avholdes. Dette er derfor en liten forsmak med informasjon, for å gjøre dere oppmerksom på at vi skal gjennomføre denne temakvelden når situasjonen tilsier det.

Med dette budskapet ønsker vi å øke fokus på kosthold. Vi håper at dette bidraget vil kunne være et steg i riktig retning for å fremme kvinners helse og livsvilkår, bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og samtidig skape trygge lokalsamfunn for befolkningen.

Sanitetsforeningene i Levanger kommune