Vennligst kom på banen og ta ansvar!

Han har en drøm om at veien skal bli lagt i en ny trasé utenfor tunet i Kleppen. Hans Christian Henriksen har ikke nådd fram med det ønsket. 

Debatt

Etter som jeg har erfart i den tiden som jeg har engasjert meg i veg og trafikksituasjonen her på Kleppen så er Etatene som styrer med fylkesveiene herved kvalifisert til betegnelsen "Udugelighetens Høyborg" - harde ord men kanskje velfortjent..

Jeg har faktisk gitt beskjed om at jeg kan utføre mye av vegomleggingsarbeidet selv, fri og franko. men da må jeg få en «prosjektleder» fra SVV som jeg kan samarbeide med. Jeg kan fjerne skog og vegetasjon, traue bort evt matjord så det er bare morenegrus igjen å fylle vegmasse på, og da vil det bli en særdeles rimelig vegløsning, for grunnforholdene er gode,morene og elvegrus hele veien.


Hørte på nyhetene at det var tilført ekstra midler til fylkesveiene,så mitt gode råd er å smi mens jernet er varmt, ta kontakt med meg å få til et samarbeid så vi får trafikken unna gardstunet!

Det som jeg ser etterhvert er at det tidligere i nordfylket faktisk var et program for gårdstunproblematikk, selv om det ble utført svært lite. I tidligere samferdselsplaner og strateginotater ble gardstun nevnt, og de hadde intensjoner om å ordne tingene på sikt. Etter at storfylket ble dannet er disse tingene omorganisert vekk og liksom bare blitt borte i intet!

Dette fikk jeg erfare da jeg snakket med en person i SVV om gardstunproblematikken og han sa rett ut at «dette gjelder ikke lenger». Jeg har selv funnet ut at det er rett og slett omorganisert vekk! Går det an?


Dette minner meg faktisk om historien om Strutsen som stikker hodet i et hull i jorda og tror at ingen ser han!

SVV og samferdselsavdelingen har tidligere erkjent problematikken og vet om disse tingene, og så plutselig eksisterer det ikke lenger! Sånn kan vi ikke ha det, for når det går på helsa og sikkerheten løs så har dere et ansvar for å rydde opp i slike saker, i stedet for å omorganisere det bort! Vennligst kom på banen og ta ansvar!

Hans Christian Henriksen