Dagens leder: Dette får de kjeft for uansett, og da kunne de like godt gjennomføre det først som sist

Ordfører Anita Ravlo Sand og kommuedirektør Ola Stene da formannskapet behandlet saken om økningen i godtgjørelsen til politikerne.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Flertallet i formannskapet i Levanger vil bruke 275.000 kroner mer i året på godtgjøring til kommunens folkevalgte. Det står strid om dette. Mindretallet mener de folkevalgte sender ut et feil signal til kommunens innbyggere når de øker politikerlønningene, samtidig som det bebudes store kutt i kommunens budsjetter framover.


Det legges ikke opp til en generell økning for alle folkevalgte. Nesten halvparten økningen går med for å løfte godtgjørelsen til lederen for plan- og utviklingsutvalget. Vedkommende vil få en økning fra 50.000 kroner i dag til 177.000 kroner fra neste år. Begrunnelsen er den store arbeidsmengden som tilfaller dette ombudet. Derfor finner flertallet det riktig at vedkommende bør lønnes ut fra en 20 prosents stilling. Utover dette er det foreslått økning i godtgjøringen til ledere og nestledere i driftsutvalget og kontrollutvalget. Ettersom det ikke har vært noen økning i disse satsene siden 2012 må disse karakteriseres som beskjedne.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Det er forståelig argumenter for å øke godtgjøringen til de som driver lokalpolitiske arbeid. De skal ha betalt for det, uten at de de får i betaling oppleves som urimelig.

Dårlig timing. I høst er det imidlertid en ekstra dimensjon som også må tas med. Kommunens økonomiske situasjon er svært begredelig. Det er lagt fram utkast på kutt som sterkt vil ramme tjenesteproduksjonen. Kutt som åpenbart vil gå ut over tilbud som anses som nødvendig. Disse listene fra kommunedirektøren har så langt ikke status som forslag. Det vil de nok bli om ikke altfor lenge. Da framstår det ganske umusikalsk at politikerne, før de går i gang med dette vanskelige arbeidet, øker bevilgningene til seg selv. Slik stiller de seg frivillig til for hogg, og må forvente sterk kritikk både fra mindretallet blant de folkevalgte og fra innbyggerne.

Når det er sagt, så må det også sies at det å øke godtgjøringen til folkevalgte nær sagt alltid blir møtt med kritikk fra noen. Det er også tradisjon for at det i et kommunestyre alltid vil være politikere som av ulike grunner stemmer nei i slike saker. Sånn sett kan det sies at tidspunktet for å vedta øke politikergodtgjøringer alltid vil være feil. Jeg ser ikke bort fra at flertall i kommunestyret har gjort seg disse vurderingene. Dette får de kjeft for uansett, og da kunne de like godt gjennomføre det først som sist.

(Lederkommentar i Innherred 8. oktober 2020)


Lik Innherred debatt på Facebook