Meninger

Hvorfor legger vi ned asylmottak etter asylmottak?

Leira asylmottak legges ned etter at Levanger tapte anbudskonkurranse om hvem som skal drive framtidige mottak. – Skal ikke kvalitet ha noen betydning når det gjelder hvordan vi tar imot mennesker på flukt, spør innsenderen.  Foto: Anders Vinje

Debatt

Hvorfor skal asylmottaket i Levanger legges ned etter 30 års drift? Fordi noen kan ta imot asylsøkere billigere?

Levanger tapte en anbudskonkurranse hvor prisen ble vektlagt med 30 % og kvalitet med 25 % og når det gjelder tilrettelagt avdeling. De andre kriteriene var bemanning og bygningenes standard. For ordinært mottak var prisen vektlagt med hele 70 %! Når det gjaldt bemanningen og bygningene fikk Levanger beste karakter, men det veide ikke nok når prisen ble verdsatt så høyt. Her var ikke kvaliteten på ytelsen engang satt opp som et kriterie! Asylsøkernes behov for kontinuitet var heller ikke blant kriteriene som kan finnes på Levanger kommunes nettsider, eller deres aktive deltakelse i lokalmiljøet.

Skal ikke kvalitet ha noen betydning når det gjelder hvordan vi tar imot mennesker på flukt, som ofte har vært gjennom traumatiske opplevelser vi ikke engang kan forestille oss?


Hvorfor er det ikke tatt med i regnestykket alt det de nesten hundre personene som bor på Leira asylmottak mister? Den lille tryggheten og stabiliteten de endelig har funnet - her har de venner, jobb, klassekamerater, et nettverk, kan nyte gangavstand til lekeplasser, barneskole, ungdomsskole, barnehage, matbutikker og utstyrsbua. Sentrum med bibliotek, flere menigheter, ulike aktivitetstilbud, ungdomshus og skatepark kan de også gå til. Alt dette i en by som for de fleste oppleves som svært trygg å bo i. For mennesker med vonde opplevelser bak seg er trygge omgivelser spesielt viktige - og hvis integrering er et mål, kan man ikke rykke opp barn fra skole eller barnehage idet de begynner å bli trygge og få venner eller voksne fra jobber de har fått! Noen av dem er allerede blitt flyttet fra mottak til mottak før.

Er barnas beste i det hele tatt vurdert?

Resten av Levanger vil miste venner, kollegaer, klassekamerater, kulturlivet et rikt mangfold, næringslivet trofaste kunder, bylivet vil miste det fargerike preget hver enkelt har satt på byen vår.


30 års kompetanse går tapt hvis Leira mottak legges ned! Det var ved inngangen til 2020 bare 15 ordinære mottak igjen i Norge. På det meste har det vært 20 mottak bare i Midt-Norge. Leira mottak har også en av bare fire tilrettelagte avdelinger i Norge, med 20 sengeplasser og 140 sengeplasser i ordinært mottak.


Flere andre mottak legges også ned, bare siden september har Toten (130 må flytte, 19 års kompetanse), Hobøl (130 plasser) og Bodø (110 må flytte, til sammen 190 sengeplasser, 12 års erfaring) beskjed om nedleggelse. Hobøl har også en av de fire tilrettelagte avdelingene, slik at halvparten av Norges tilrettelagte avdelinger nå skal legges ned.


Hva vil det koste å bygge opp tilsvarende kompetanse? Hva vil det koste å finne nye egnede lokaler med så god beliggenhet? Hva vil det koste å bygge opp tilsvarende mottakskapasitet? Hva gjør vi hvis det kommer flere asylsøkere enn det historisk lave antallet vi har nå? Er det slik vi planlegger å ta vår del av ansvaret for asylsøkere som kommer til Europa?

Hvorfor legges det ned asylmottak over hele landet? UDI legger ned asylmottak fordi de regner med at antallet asylsøkere som kommer til Norge vil fortsette å være lavt.

Har vi glemt hvorfor det kommer så få asylsøkere til Norge? Ikke fordi færre mennesker trenger beskyttelse, men fordi Norge og Europa forøvrig nekter mennesker på flukt mulighet til å komme nært nok til å søke i andre land enn det første landet de kommer til som vi mener er «trygt».


Europa og Norge sin asylpolitikk tvinger mennesker på flukt til å velge farlige reiseruter over Middelhavet fordi lovlige og trygge veier er stengte for dem. Vi lukker øynene for de talløse som drukner på veien til Europa. Vår politikk holder tusener av de som overlevde både forfølgelsen og flukten sperret inne i leire som om de er fanger på alt for små områder med mangel på mat, rent vann, husly, klær, mulighet for hygiene og smittevern, tilgang på legehjelp, trygghet og reell mulighet til å søke asylrettslig beskyttelse eller frihet til å reise til et land en har håp om å få beskyttelse hos. Samtidig bygger vi ned vår møysommelig oppbygde kapasitet til ta imot mennesker vi har en folkerettslig forpliktelse til å gi beskyttelse etter flyktningkonvensjonen.


Hvorfor skal vi i Levanger og ellers i Norge legge ned velfungerende mottak med mange sengeplasser, høy kvalitet, unik kompetanse, gode bygninger og trygge omgivelser - mens nyfødte, barn og voksne sover på bakken i en leir i Hellas? Alt dette fordi Norge og EU mener Hellas og Italia alene skal ta ansvar for så å si alle asylsøkere som kommer til Europa?

Med nedleggelsene blir ikke bare våre asylsøkere og våre byer fattigere, men også Norge og verden for øvrig.

Evy Johanne Willis,

jurist


Lik Innherred debatt på Facebook