Innlegg

Økning i godtgjørelse

Logobilde  

Debatt

Formannskapet i Levanger har foreslått at lederen av kommunens plan- og utviklingsutvalg skal få en økning i godtgjørelsen på i overkant av 100 000 kroner per år. Undertegnede var medlem i det samme utvalget i perioden 2003-2007, og antallet saker vi hadde til behandling var 105 i 2004; 128 i 2005; 91 i 2006 og 123 i 2007.

De tilsvarende tallene på antall saker til behandling for de siste fire årene er 64 i 2015; 85; i 2017; 69 i 2018 og 60 i 2019. Det kan neppe være en økning i antallet saker til behandling eller arbeidsmengde som er begrunnelsen for denne økningen, da antallet saker til behandling er redusert med over 1/3.


Karl M. Buchholdt (V)

medlem i planutvalget i perioden 2003-2007