Vi vil sikre at ny E6 Åsen-Kvithamar er ferdig i 2026

Debatt

I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår regjeringspartiene å sikre bevilgningen til bygging av ny E6 på strekningen Ranheim-Åsen, med selskapet Nye Veier AS som ansvarlig for utbyggingen. Delprosjektet Åsen-Kvithamar er planlagt med byggestart ved årsskiftet 2020/2021, med ferdigstilling i årene 2025/2026. Denne utbygging vil lage en bedre veiforbindelse mellom Innherred og Trondheim. Venstre vil derfor sikre at en ny vei på strekningen står ferdig innen 2026.

Andre N. Skjelstad

stortingsrepresentant for Venstre

Karl M. Buchholdt

kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre