– Fortsatt er det hull i AFP-ordningen som ikke er tettet, altfor mange faller utenfor

Svein Erik Veie er leder i Fellesforbundet AVD 461 (Nordenfjeldske papirarbeiderforening). 

Debatt

Vi vil med dette rette fokus på hullene i dagens AFP-ordning som fortsatt ikke er tettet. Ved lønnsforhandlingene mellom LO og NHO i 2018 ble 2 av hullene tettet. Dette gjelder utvidet sykemeldingsperiode og endring i reglene ved konkurs og oppsigelser.

Det ble videre besluttet at det skal utredes en ny AFP-ordning som skal føre til at langt færre faller utenfor. Dette arbeidet skulle være ferdig i god tid før oppgjøret i 2020.

Vi konstaterer at så ikke har skjedd. Det er så lite informasjon omkring dette at det kan se ut som utredningen har stoppet helt opp.

Vi krever at arbeidet med å tette gjenværende hull i AFP-ordningen intensiveres! Det er fortsatt altfor mange som faller utenfor. LO har sagt at de to hovedsakene de vil jobbe med fram mot valget i 2021 er feriepenger til arbeidsledige/permitterte og pensjon fra førstekrone.

Etter vår mening er det å få tettet hullene i AFP-ordningen like så viktig og dette må få like mye oppmerksomhet.

På vegne av årsmøtet 2020.

Svein Erik Veie

Leder, Fellesforbundet AVD 461 (Nordenfjeldske papirarbeiderforening)