Artig lesning, men jeg finner en feil på side 237

Øystein Visth 

Debatt

Jeg har begynt å lese boka om norske lekers historie 1890-1970, og en av forfatterne er Solveig Otlo som er bosatt på Åsen.

Imidlertid er det en del feil som er å finne på side 237 om Buffalo Bill , og om slaget hvor Davy Crocket i slaget ved Alamo. Boka sier at Buffalo Bill IKKE har eksistert, men dette er feil. William Fredric Cody levde fra 26.02.1846 til 10.01.1917.

Han ble nesten 71 år, og var ble speider for den amerikanske hæren. Han er ellers mest kjent for sitt Wild West Show som han turnerte med både i USA, og i Europa hele to ganger der flere kjentfolk var med bl.a Annie Oakley, som er mest kjent fra musicalen Annie Get Your Gun her til lands. Hun var så flink til å skyte at indianerne kalte henne for Lille Sikre Skudd. Oakley levde 1860-1922.

Den andre feilen er om selve slaget ved Alamo i feb-mars 1836. Det står at de var 100 mann mot flere hundre meksikanske soldater, men her er tallene feil. Det var 120-150 mann i utgangspunktet, men med en del frivillige var til slutt 187 stk mot en hær på 4 500. Kun ca 1600 var med i det siste angrepet. men alle forsvarerne ble til slutt drept.

Boka er ellers artig lesning for oss som har vært på Levangermartnaen i mange tiår, og jeg husker godt selv frostingen Kåre Leirvik som er omtalt i boka med alle sine store treleker. Boka er ellers en bok som det ikke finnes så mange maken til her til lands, og selv om jeg som sådan ikke er spesielt i norske lekers historie, er boka artig lesning for de som samler. Sjøl holder jeg meg til andre samleobjekter.