Hva er viktig i livet ditt? Vi finner løsninger som gjør at du kan delta i samfunnet.

Debatt

Og hva skal til for at du lever dette livet? Vi har alle ulike ønsker, mål og drømmer for livene våre, og vi har ulik oppfatning om hva som er viktig i livet – og i hverdagen. Noen drømmer om de store målene, de store tingene, de store opplevelsene.

Men tenker vi på de enkle, hverdagslige tingene? De aktivitetene vi fyller livet med hver eneste dag, og som vi tar for gitt?

Ser vi verdien av å koke vår egen kaffe, kle og stelle oss selv, lage mat sammen med barna, gå trappa selv eller dra til skolen eller jobb? Hvordan ville du opplevd om du eller dine ble hindret i å gjøre de selvsagte, men meningsfulle hverdagsaktivitetene?

Enn om helsen din sviktet, eller du kom ut for en ulykke – og ikke lenger mestret de små, hverdagslige aktivitetene?

Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav. Med fokus på ressurser er vi mer opptatt av løsningene enn problemene i hverdagen. Med tusenkroners-spørsmålet: “hva er viktig for deg?”, kartlegger vi gapet mellom funksjon og aktivitet og legger en plan om å kunne mestre dette. Dette kan være trening av funksjon, kompensere med tekniske hjelpemidler, tilrettelegging og/eller endring av bolig. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter.

Hvis hjemmet ditt, arbeidsplassen, skolen din, eller barnehagen din må endres, kan ergoterapeuten bidra. Sammen med deg finner ergoterapeuten løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere!

I Verdal kommune er vi totalt fem ergoterapeuter. Fire jobber i ReHabiliteringstjenesten og en jobber på Forvaltningskontoret. Vi ønsker å belyse hva ergoterapeuter gjør, og bidra til at innbyggere fortsatt kan være aktive og deltakende.

Ergoterapeutene i Verdal kommune