– Varmebassenget må holdes i drift

Et varmebasseng har stor betydning for mange grupper, ikke minst eldre, mener Skogn pensjonistlag  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Skogn Pensjonistlag ber om at varmebassenget ved Skogn svømmehall holdes i drift til det blir etablert et nytt varmebasseng-tilbud som er fremtidsrettet, med universell utforming, med god tilgjengelighet, med tilstrekkelig skjerming for brukerne, god tilpasning for brukernes behov, tilstrekkelig teknisk utstyr, gode garderobeforhold, og med tilstrekkelig kapasitet. Tilbudet bør prioriteres i budsjettplanperioden 2021-2024.

Et varmebasseng har stor betydning for mange grupper, ikke minst eldre, både når det gjelder forebygging, velferd, behandling, og daglig fungering, og det er derfor viktig å ha et slikt tilbud så nært som mulig i området.»


Skogn Pensjonistlag

Styret