Systematisk underbudsjettering forandrer ikke virkeligheten

Logobilde Stein Aamdal 

Debatt

Jeg trur det kan komme til å gå fra vond til verre i hjemmetjenesten i Verdal, når kommunalsjefen nå har innført tidsstudier i hjemmetjenesten.

Partssamarbeid bygger på tillit, tidsstudier bygger på ønsket om kontroll.

Elektronisk ruteplanlegger med kontinuerlig GPS-sporing av de ansatte åpner for systematiske tidsstudier i hjemmetjenesten, på linje med bruk av stoppeklokke i den industrielle masseproduksjonens barndom.

I den elektroniske ruteplanleggeren verden risikerer vi at besøk hos mottakeren av hjemmetjeneste blir sammenlikna med påfyll i en foringsautomat.

Elektronisk ruteplanlegger med kontinuerlig GPS-sporing vil mest sannsynlig føre til rovdrift på de ansatte og dårligere kvalitet på tjenenestene

Er det dette politikerne mener vi må forvente, at vi må senke forventingene til hva kommunen har råd til?

Alternativet er å stole på de ansatte og satse på nok og riktig kompetanse. Da vil kapasiteten innen hjemmetjenesten kunne bli styrt av innbyggernes behov, ikke av politiske vedtak.

Systematisk underbudsjettering forandrer ikke virkeligheten.

Stein Aamdal