Vi som kommer fra et annet land vil være en del av samfunnet her

Elever ved Møllegata Voksenopplæring mener kommunen bør følge opp med å gi nok penger til språkopplæringen. 

Debatt

Jeg hørte at Verdal kommune sliter med økonomien, og det er et stort problem for oss. Jeg er redd at vi vil miste noen lærere på skolen, og jeg tror at det ville være trist for oss elever.

Jeg forstår at det er vanskelig å bestemme hvor vi kan spare penger, og at samfunnet trenger penger for å fungere godt. Men skolen trenger penger for å fungere også, og det er viktig for lokalsamfunnet at innvandrere får hjelp. Jeg skal forklare hva jeg mener her etterpå.

La oss ta en titt til den andre siden.

Vi som kommer fra et annet land vil være en del av samfunnet her, men for å gjøre det, må vi lære mye om Norge. For det første må vi lære norsk, for det andre må vi lære om hvordan samfunnet fungerer, og til slutt må vi også lære om norsk kultur.

Vi kommer fra forskjellige land, forskjellige samfunn og har forskjellig bakgrunn. Noen har utdanning, noen har ikke. Det er lett å lære norsk for noen, men det kan være vanskelig for noen også. Derfor tror jeg at det er best å lære i små grupper på skolen, hvor vi er på det samme nivået.

Men hvor er sammenhengen mellom kommunes budsjett, utdanning på skolen, og å ta imot innvandrere?

Hvis kommunen ikke får mange innvandrere som går på skolen, skolen trenger ikke å ansette mange lærere som kan jobbe her, og det gjør at kanskje skolen blir stengt.

Men nå er det mange elever på skolen, og vi har mistet noen lærere allerede. Jeg synes at vi trenger assistenter for å hjelpe oss med forklaring når vi er så mange elever er i den samme gruppe.

Før hadde vi en assistent som kom i klasserommet og tok noen elever til et annet klasserom og hjalp dem. Jeg synes at det var et veldig godt system, fordi da læreren i klasserommet måtte ikke bruke sin tid til å forklare og gjenta det samme ting igjen og igjen. Men nå må hele gruppen stoppe hvis noen ikke forstår noe, og kanskje det blir litt konflikt i klasserommet på grunn av det.

Hvis skolen vil miste noen lærere, tror jeg at skolen skal lage færre, men større grupper. Det gjør at flere elever vil være i en gruppe med mange forskjellige nivåer, og undervisningen blir treg. Jeg tror at integreringen vår ville være vanskeligere og tregere på grunn av det, og vi kan ikke raskt bli en nyttig del av lokalsamfunnet.

Hva er bedre for lokalsamfunnet? Å bo sammen med innvandrere som snakker norsk, har utdanning, og kan jobbe, eller å bo sammen med innvandrere som ikke har disse kompetansene?
Innvandrere vil komme til Norge og Verdal uansett, og stoppe å hjelpe dem er ikke løsningen.

Vi kom ikke til Norge for å bare leve av andres penger. Mange av oss måtte komme hit på grunn av krig, eller hat. Mange av oss kom til Norge fordi vi har funnet kjærlighet, eller vi har funnet en jobb.
Men vi alle vil lære fort, vi vil lære mer, og vi trenger lærerne våre for å gjøre det.
Vi har fantastiske lærere her, og vi vil ikke miste dem.

Jeg håper at vi kan finne en løsning på dette problemet sammen.

Hilsen Anna Toth, fra Gruppe 6 ved MVO