Dagens leder: Hvordan måler vi likeverdighet?

Sykehus Levanger 

Debatt

To likeverdige sykehus i Nord-Trøndelag. Det er en gammel målsetting. Målformuleringen står seg og benyttes den dag i dag. Til grunn for Magnussen-rapporten, som ble lagt torsdag i denne uka, understrekes det at uansett om du sokner til Levanger eller Namsos som ditt lokalsykehus skal du ha likeverdig tilgang til spesialist-helsetjenester. Hva innebærer det, og hvor målbart er det egentlig? Det kan være en interessant refleksjon.


Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag brukte likeverdige sykehus som argument for å se på ressursfordelingen mellom dem. Som sine forgjengere har han møtt påstandene om skjevfordeling. Åm har gjort det klart at han ville til bunns i dem. Han fikk Magnussen-rapporten der vi kan lese at «store forskjeller i bruk av tjenester være i strid med en målsetting om et likeverdig tjenestetilbud». Magnussen har dokumentert skjevfordelingen. Han anbefaler tiltak for å jevne dem ut.


Millimetermål? Likeverdighet kan vanskelig måles med millimetermål eller kalkulator. Det betyr heller ikke at begge sykehus skal gi det samme tilbudet, til den samme kvaliteten. I tillegg til det som kan måles i penger, må vi også lytte til sykehusenes brukere og ansatte. De aksepterer ikke merkbare forskjeller mellom tilbudene de får. Det er ikke likeverdig.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Det blir enda vanskeligere måle likeverdighet når vi kommer til subjektivitet. Da kan et dårlig rykte, eller motsatt et godt omdømme, spille inn. Det samme kan ståsted og bosted. Namdalingene kan tro at tilbudet i Levanger er mye bedre. Det kan også være vice versa. Begge kan vel ikke ha rett? Eller kanskje de kan det, hvis slike vurderinger blir sett og forstått av en utenforstående?


Et likeverdig tilbud handler ikke bare om Namsos og Levanger. Det handler også om somatikk kontra psykiatri. Der har Jon Magnussen dokumentert at mens vi ved begge sykehusene bruker mer enn landsgjennomsnittet på somatikken, ligger vi godt under innenfor psykiatri og rus.


Om målet med den nye rapporten er å forsikre seg om at våre sykehus skal ha likeverdige tilbud, bør den danne grunnlag for en utjevning langs begge disse aksene. Vi bør forvente at styret tar den jobben på alvor.

Om det ender opp med mer fornøyde brukere og innbyggere gjenstår å se. Det skal ikke være lett å drive og lede sykehus.

(Lederkommentar i Innherred 14. november 2020)