Innlegg

Klarer vi å opprettholde en god tjeneste ved helsestasjonen når vi er pålagt å kutte 17,5 prosent i 2021?

I helsestasjonen møter vi daglig så utrolig mange gode foreldre. Foreldre som støtter barna sine i utforskingen og som samtidig er den trygge havnen barna trenger. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Terje Bendiksby / NTB

Debatt

Verdal kommune ønsker å satse på barn og unge, og ønsker at helsestasjonen skal være TIDLIG INN.

Da rimer det dårlig at det foreslås ytterligere kutt både i helsestasjon, PPT, barnehager og skoler til neste år. For helsestasjonen sin del, er vi pålagt å kutte 17,5 prosent i 2021 i en tjeneste som stadig opplever kutt.

Kuttene vil ramme både jordmortjeneste, helsestasjon 0-5, skolehelsetjenesten, flyktningehelsetjenesten og merkantil.

Alle foreldrene er innom helsestasjonen. Helsestasjonen er i de fleste tilfeller den eneste offentlige instansen som ser barna regelmessig de første månedene før barna begynner i barnehagen. Vi harmange foreldre i kommunen vår som virkelig ønsker å være gode omsorgspersoner for barna sine. Vi er bekymret på vegne av barna og familiene når vi ser kuttforslagene i alle tjenester som rammer barn og unge i kommunen, og vi benytter vår stemme og vår plikt til å si fra.

Et lite liv i mammas mage, en nyfødt i foreldrenes armer. Gjennom omsorgspersonenestilstedeværelse, stimulering og kjærlighet - formes hjernen, høstes erfaringene og formes det barnet som etter hvert skal vokse opp.

I starten hjemme, etter hvert også i barnehagen, så i skolen.

I enden av dette, er det dette individet som i voksen utgave kommer på jordmors kontor og deretter helsestasjonen igjen – men denne gangen som mamma eller pappa til en ny verdensborger, en ny verdaling.

Hvilken oppvekst har denne fått gjennom sine barne – og ungdomsår? Hvilke erfaringer av mestring, utforsking og kjærlighet ble det? Kanskje, som i de fleste menneskers liv: Livet består av oppturer og nedturer. For noen ble kanskje oppoverbakkene litt brattere.

Barndommen varer i generasjoner. Det er derfor det er så viktig å forebygge og å satse på barn og unge.

Stress hos babyer påvirker hjernen deres. Vi vet at vedvarende stress tidlig i livet, kan føre til at mansenere i livet blir mer sårbar for stress. Samtidig vet vi at hjernen er formbar. Til dels kan en stressendestart på livet repareres med gode relasjoner, trygghet og ro senere i livet. En del av foreldrene vi møter, kan ha med seg ulike erfaringer fra egen oppvekst som de er redde for vil påvirke egne barn.

Vi har ikke råd til å ikke sette inn tiltak når det trengs. Vi har ikke råd til å kutte på lavterskeltilbud, foreldreveiledning, voksenpersoner i barnehagen og skolen, samt kutte ned på potten for forebygging og helsehjelp. Tvert om: det er HER vi må investere! For den investeringen vi ikke gjør for barna i Verdal nå, det kan betale seg dyrt om 20-30 år når disse igjen skal bli foreldre. I form av penger, menaller viktigst: individene og prisen det vil koste dem som mennesker.

Målet for kommunen vår må være å ha gode nok foreldre, ikke de beste foreldrene. Vi skal ha barn og ungdommer som er gode nok til å kjenne mestring i livene sine, ikke perfekte.

I helsestasjonen møter vi daglig så utrolig mange gode foreldre. Foreldre som støtter barna sine i utforskingen og som samtidig er den trygge havnen barna trenger.

Familier møter utfordringer, slik vil det alltid være, uavhengig av kommunens barnetall. Iblant er utfordringene større, følelsen av nederlag kan være stor, og det koster å be om hjelp. Som regel harde forsøkt mye på egenhånd før de forteller om eventuelle utfordringer de har. Disse familiene møter vi også, og de gjør inntrykk. De gjør inntrykk fordi de gir av seg selv, de åpner opp om det de står i, og mange ganger er ikke svaret 1+1 =2.

Det krever tillit at foreldre åpner seg og ønsker å ta imot hjelp. Oppbygging av tillit skjer over tid. Helsestasjonen har rykte på seg for å være en trygg plass å gå.

Da mener vi, det må være hold i at vi skal TIDLIG INN i familier i vår kommune. Foreldre som trenger verktøy i hverdagen sin, må få muligheten til å få foreldreveiledning. Foreldre som opplever at overgangen er stor i foreldrerollen, og som kjenner på følelser som tristhet, skyld, skam og engstelse, må få hjelp til riktig tid. For noen av disse foreldrene, er det bare en periode i livet som er ekstrautfordrende, for andre igjen, er situasjonen et resultat av sterke erfaringer fra egen oppvekst.

Det er utrolig viktig at disse foreldrene får den veiledningen når de selv etterspør det, og det er viktig at vi har «heiagjengen» rundt barnet og familien. DA får vi god forebygging, DA slipper vi at sakene blir store og komplekse og ender i barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten har gode tiltak for foreldre, og er en viktig samarbeidsinstans for oss. Samtidig mener vi kommunen har en plikt til å gjøre sitt beste for at det settes inn tiltak på lavest mulig nivå til enhver tid, når det er mulig. DA får vi jobbet godt, og får en solid grunnmur. Så kan barnevernstjenesten igjen få jobbet godt med de familiene som de skal møte.

Vi vet hvor viktig det er å jobbe med barna via foreldrene. Det er foreldrene som er de viktigste personene i barnas liv. Vi som jobber med barna, kan være støttespillere og veiledere, men foreldrene vil alltid være de mest verdifulle.

Det bør være en prioritet i kommunen vår at det er tid og rom for å støtte foreldre i dette. Vi ønsker oss politikere som tør å satse på forebygging når kuttkniven truer! Vi kan ikke være bekjent med at vi ser noe som kan føre til en potensiell skjevutvikling, for så å vente til det er blitt ille. Sped- og småbarnstiden er en ypperlig periode for intervensjon og dermed forebyggevansker senere i livet. Små grep kan utgjøre en viktig forskjell i denne perioden.

Samarbeid på tvers tar også tid og krever grundig jobb. Det er viktig. Viktig for å finne ut hvem vi kan hjelpe selv og hvem som har behov for annen hjelp. Tar vi oss ikke tid til dette, kan vi miste viktige brikker i barnets og familiens historie på veien. Det kan føre til fatale feiltrinn. Vi ser også viktigheten av trygge voksne rundt barna i barnehagene og skolene. Her er barna store deler av hverdagen sin, og det å støtte barna også her, er med å bygge gode nok foreldre til nestegenerasjon. DET er forebygging, DET er tidlig inn.

Mange spør seg hvor er foreldrene? Jo, de er her, i kommunen vår, med hver sin oppvekst, hver sin erfaring, og de har startet på denne reisen som foreldre med forskjellig utgangspunkt. De er grunnmuren i barnas liv. Vi vet det er viktig at den er så god som mulig.

Neste generasjons foreldre er også her; som nyfødt hjemme hos foreldrene, eller som barn i barnehagen og i skolen. Nettopp derfor er det så viktig å satse på barn og unge.

Ansatte ved Verdal helsestasjon