Verdal går mot en krise i fastlegeordningen

Tor-Finn Granlund 

Debatt

Da jeg begynte som allmennlege i 1975 var vi 5 leger i bygda. Dette betyr at vi arbeidet full dag og hadde vakt hjemme hver 5. ettermiddag og natt. 3 timer hjemmevakt tilsvarte 1 time aktiv arbeidstid. Dette høres mye ut, men befolkningstallet var betydelig lavere, og muligens var det færre som ringte legevakta på kveld og natt. Våre timetellinger viste at vi at vi arbeidet ca. 60 timer i uka.


Nå er vaktordningen betydelig endret i og med at alle fastleger mellom Frosta og Inderøy har en felles vaktordning, noe som medfører at de arbeider en 8-timers vakt ca hver 14. dag. Til tross for dette arbeider fastlegene samme timetall som oss på landsbasis. Dette er på grunn av at fastlegene nå tar over pasientene fra sykehuset tidligere, og at de har fått mer kontorarbeid.

Fastleger tjener godt. Men dersom man fordeler ukelønna på 60 timer, er det ikke sikkert at timelønna er så høy.

I 2017 sa to fastleger ved Stekke legesenter opp. Disse ble og er fortsatt erstattet med vikarer. Nå har to erfarne fastleger, som begge er spesialister i allmennmedisin og arbeider ved Verdalsklinikken sagt opp.

På Stekke legesenter har de siden 2017 leid inn vikarer fra vikarbyrå. Hver vikar koster kommunen i størrelsesorden 300.000 kr pr måned. En eldre nabo fortalte at hun hadde truffet 6 forskjellige legevikarer der. Hun hadde ikke noe å utsette på dem, men hadde selvfølgelig måttet fortelle sin sykehistorie 6 ganger. Forutsetningen for fastlegeordningen er selvsagt at alle skal ha en fast lege som kjenner deres sykehistorie godt.


Fastlegers inntekt har tre elementer: Et tilskudd på 499 kroner pr år fra staten pr pasient på sin liste pr år, et tilskudd fra NAV pr konsultasjon og det pasienten betaler. Av dette må de selvfølgelig betale husleie og lønn til medarbeidere før de kan ta ut sin egen lønn. Dette betyr i utgangspunktet at det ikke koster kommunen ei krone å ansette en ny.

Behovet for legetjenester øker rimeligvis med økende alder, og heldigvis øker gjennomsnittlig levealder i befolkningen stadig. Dette vil føre til et økende behov for fastlegetjenester i årene som kommer.


Jeg anbefaler derfor at kommunen raskest mulig tilbyr de to legene som nå har sagt opp vilkår som de kan akseptere, og lager en legeplan som viser hvordan den vil løse fastlegekrisen i fremtiden. Det er nok av ledige fastlegestillinger i landet, og de som overveier å søke jobb i Verdal vil selvsagt undersøke hvordan forholdet til ledelsen i kommunen er. Det er nå mulig at Verdal kommune får et dårlig rykte, som fører til at de ikke vil få søkere til ledige stillinger. Dersom ikke, kan kommunen måtte leie inn flere vikarer, noe som vil bli meget dyrt, og kommunens budsjett er allerede meget knapt.

Levanger kommune har for tiden ingen vikarleger. Kanskje det er en god ide å spørre naboen hvordan de har gjort det?


Tor-Finn Granlund

Tidligere allmennlege i Verdal