Dagens leder: Det er lov å tenke før vi dømmer andre

Det vil være ødeleggende om vi begynner å gi enkeltpersoner eller enkeltvirksomhetern, som ikke har brutt gjeldende regler, skylden for at smitte brer seg i samfunnet. Her fra julekonserten i Aulaen som nå er i fokus.  Foto: Kristian Stokdahl

Debatt

«Skulle det bli trangere nå, vil jeg heller bo i rød sone i Oslo, New York eller Roma, enn i et trangt bygdesamfunn der folk skuler på hverandre.» Det var Marte Hallem som fyrte av denne salven på Facebook fredag. Verdalskvinnen var oppgitt etter å ha lest folks fordømmelser etter at det torsdag kveld ble kjent at det var registrert flere smitteutbrudd etter julas konserter i Aulaen. Etter reaksjonene å dømme er det åpenbart mange som er enig i hennes sterke oppfordring til folk om å tenke seg om to ganger før de lar sin egen redsel bli til sinne overfor andre. Vi må slutte å dra for raske konklusjoner om at andre ikke har tatt nok hensyn.


Jeg må si meg veldig enig med min tidligere kollega. Arrangementet i Verdal var ikke i strid med gjeldende smittevernregler da det ble avholdt. Arrangøren forholdt seg til råd som ble gitt fra ansvarlige myndigheter. Det opplyses at alle smittevernregler ble fulgt. Så lenge at dette er tilfellet, må vi, som Marte Hallem skriver, «la politiet være politi, så får vi andre prøve å leve sammen som best vi kan.»


Smitten rammer overalt. Det er svært tilfeldig om nye utbrudd kan spores tilbake til en skole, en butikk, en gudstjeneste, eller som i dette tilfellet, et kulturarrangement. Vi bør også ha lært oss at hele tida forandres bildet. Konserten i Aulaen kom i stand fordi sentrale myndigheter stilte midler til rådighet for slike arrangement i koronatida. Kulturnæringene, som knapt har hatt noe å gjøre, fikk en mulighet. Derfor søkte de om støtte og fikk det.


Julekonserten var planlagt i god tid, ja faktisk flere uker før vi vi for en stakket stund kunne sole oss i glansen av gladnyheter om pandemien. De vi kunne lese i nyhetene at Trøndelag var den eneste grønne regionen i hele Europa. Oppmøtet i Aulaen var veldig labert. Det var jo fordi smittekartet hadde skiftet farge. Trøndelag var da blant landets verste .


Det vil være ødeleggende om vi begynner å gi enkeltpersoner eller enkeltvirksomheter, som ikke har brutt gjeldende regler, skylden for at smitte brer seg i samfunnet. De har sikkert rett de som tilskriver de sterke reaksjonene frykt og redsel. Men vi må likevel ikke la frykt og redsel ta fra oss den sunne fornuft. Det er lov å tenke før en dømmer.

(Lederkommentar i Innherred 9. januar 2021)