Dagens leder: Det forskes og det forskes fra Innherred

Debatt

Flere enn meg har sikkert lagt merke til dette. Stadig har vi avisoppslag om forskning med utgangspunkt i vårt område. I dagens avis, som et eksempel, kan vi lese om Nina Vibeche Skei, overlege ved Sykehuset Levanger, som har fått treårig forskningsstipend fordi hun vil finne ut mer om langtidsplagene til norske koronapasienter. Meningen er at det skal munne ut i en doktorgrad.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Skei er ikke den eneste fra miljøet rundt sykehuset som forsker på korona. Hun er helt sikkert ikke den siste heller. Det vil bli mye koronaforskning i årene framover. Det er mange spørsmål som ekspertisen trenger å få svar på når vi forhåpentligvis har lagt pandemien bak oss. Dette er blant annet nødvendig for at vi skal stå bedre rustet neste gang vi står overfor lignende problemstillinger.

Vi skal ikke gå mange år tilbake for å huske at slike avisoppslag om nordtrønderske forskere var en sjeldenhet. Selv med høgskole og sykehus i vår midte gjennom mer enn hundre år tilhørte det sjeldenhetene at fagfolkene der fordypet seg for å få en doktorgrad eller finne svarene på livets mysterier. De var mer innrettet på den daglige oppgaven som skulle løses.


HUNT-faktoren. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er kanskje den viktigste enkeltfaktoren til at forskningen har tatt seg såpass opp. Utallige forskere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, fordyper seg i dette unike materialet om nordtrøndere, samlet inn gjennom flere tiår. Ingen må bli overrasket om det en dag skjer et stort medisinsk gjennombrudd med utgangspunkt i denne forskningen.

At høgskolen ble universitet, kombinert med samfunnets stadig strengere krav om formalisert kompetanse på høyere nivå, har også bidratt til sterkt vekst i forskningen på Røstad. Etter hvert vil vi se og oppleve at samfunnsforskerne også vil gå enda mer ut i lokalsamfunnet, til vårt spennende nærings- og kulturliv, og søke nye svar fra disse miljøene.

Selv en ikke-akademiker som jeg har etter hvert forstått at dette er et gode for vårt nærområde. Fagfolk tiltrekkes av fagfolk, på samme måte som bedrifter som opererer innenfor samme bransjer ser nytten av å opptre i klynger. Dette skal vi glede oss over!

(Lederkommentar i Innherred 12. januar 2021)


Lik Innherred debatt på Facebook