Flere snøscootere gir større trygghet i fjellet

Debatt

Fjellet er uomtvistelig et vakkert sted å ferdes i, både sommer som vinter, til tross for at været vinterstid kan by på større utfordringer p.g.a. snø,kulde og uforutsette værforandringer. Det er viktig å forholde seg til fjellvettreglene, spesielt om vinteren, i og med at kulden medfører større risiko for hurtigere nedkjøling, og de ulemper dette kan medføre.

Før snøskuterens inntreden i fjellheimen, fulgte turgåere som oftest et oppgått skispor inn mot hytteområdet, spesielt når snøen var dyp og løs. For det første innebar dette at det var lettere å følge et spor enn å gå utenfor. For det andre medførte det en betydelig trygghetsfølelse å følge et oppgått skispor som jevnlig var i bruk, spesielt hvis en skulle uheppe seg eller få et illebefinnende, da det i sporet er større sjanse for å treffe på skiløpere til eller fra fjellet, som dermed kan yte hjelp i nødstilfeller.

På grunn av nedsatt førlighet foretrekker jeg å være passasjer hver gang vi skal på hytta. Dette innehar den fordelen at en har god anledning til å iaktta skuterløypa foran seg, der den snor seg inn over fjella. Det som da slår meg, gang på gang, er at det er så mange skispor å se i skutersporet ! Hvorfor? Jo, selvfølgelig er det fordi det er lettere å gå i et skuterspor enn utenfor, spesielt i dyp snø,som jeg antydet tidligere. Denne påstanden gjelder uansett om sporet er oppkjørt av privatperson eller leiekjører. Mange er de som venter på at en skuter skal kjøre opp løype før en selv legger i vei..Jeg skal ikke legge skjul på at også jeg var en av dem. Folk i dag er tilvendt med preparerte løyper, så jeg forstår dem som foretrekker å gå der en skuter tidligere har kjørt. Jeg har ennå til gode å se et skispor der skiløperen tråkker, kilometer etter kilometer, ved siden av et oppkjørt skuterspor...

Så tilbake til dette med sikkerhet. Jeg har, etter å ha fulgt diverse debatter med en viss interesse, fått inntrykk av at det legges alt for lite vekt på sikkerheten i fjellet. Om det skulle oppstå et ulykkestilfelle i et hyttefelt, er det en betryggende følelse å vite at det finns flere skutere tilgjengelig. I særdeleshet er dette viktig i tilfelle Røde Kors Hjelpekorps akkurat da skulle være opptatt et annet sted, slik at de ikke har anledning til å yte øyeblikkelig hjelp. Skulle alle velge leiekjøring er en dermed avskåret fra denne tryggheten. En kan ikke forlange at en leiekjører skal være tilgjengelig til enhver tid om noe skulle skje.

Konklusjonen blir da som følger: Desto flere private skutere som er tilgjengelig i et hyttefelt, dess større sikkerhet skaper dette , særlig for oss som ikke er i stand til å ta oss ned til bygda på ski, og dermed er avhengig av skuter for å komme hjem snarest mulig, hvis en akutt situasjon skulle oppstå.

Skuteren, som alle andre kjøredoninger, er kommet for å bli. Med fornuftig bruk etter godkjente kjøreleder, er den blitt tidens driftsmiddel når det gjelder frakt av passasjerer og varer. Dertil letter den tilgjengeligheten til fjellheimen betydelig, hver gang hvite fjellvidder frister oss til å ta en fjelltur. Personlig mener jeg at det er på høy tid å tillempe eller liberalisere kjørereglene for skuter, da fordelene er langt større enn ulempen.

Einar Bjørsmo