Vi må ha en ny omstart for samarbeidet over grensen!

Innsenderne ønsker med samarbeid over grensen. Bildet viser Østerund, regionhovedstaden i Jämtland. Foto: Dieter Wirz, Wikipmedia commons 

Debatt

Vi lever dessverre fortsatt med pandemien når vi tar fatt på det nye året. Dessverre fungerte det nordiske samarbeidet dårlig på regjeringsnivå når koronaen slo til. Våre lands ulikestrategier har ført til en nødvendig grensekontroll og mange har kjent på en unødvendigmistro mellom naboer, noe vi beklager. Derfor er det viktig at vi nå forbereder en omstartfor det grenseoverskridende samarbeidet

.Jämtland/Härjedalen og Trøndelag kan vise veien for resten av Norden. Sammen utgjør vi en felles region, som vi kaller «Nordens grønne belte», med historiske røtter i midten av den skandinaviske halvøy. Fremtidspotensialet er stor om vi bruker våre forutsetninger riktig.

Fylkeskommunene tar nå nye grep for økt samarbeid og vi danner nå en felles grensekomité: Fellesrådet for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag. Med fylket, regionen og det felles eide selskapet Naboer AB som grunnlag kan vi arbeide for et nærmere samarbeid på mange områder.

For ca. seks år siden ble Senterpartiet i Trøndelag og Centerpartiet i Jämtland/Härjedalen enige om et felles manifest «Mer samarbeid styrker Nordens grønne belte». Dette manifestet har ligget til grunn for vårt samarbeid så langt. På ett område har det skjedd noe svært positivt. Etter mange år med arbeid for å få gjennomslag er det endelig tatt avgjørelse om at Meråkerbanen skal opprustes og elektrifiseres. Vi vil innen få år ha en raskere og mer moderne togforbindelse over grensen for både gods- og persontrafikk. Dette vil knytte sammen regionen vår på en bedre måte. Idet hele tatt vil Atlantbanen, mellom Trondheim og Østersund og videre til Stockholm forhåpentligvis åpne nye muligheter i samarbeidet.

Også andre grenseoverskridende infrastruktur, ikke minst våre felles veier, vil ha behov for forbedringer. I manifestet løftet vi også ønsket om en utredning av jernbanen Røros –Funäsdalen – Sveg. I det hele bør vi arbeide for en velfungerende og grenseoverskridende kollektivtrafikk.

Det finnes en rekke områder hvor potensialet er stort. For eksempel et dyptgående og utviklet samarbeid om næringsliv, utdanning og forskning, helsevesen, rovdyrpolitikk, idrett, kultur og miljø. I manifestet tok vi steget for å fremsnakke muligheten for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag som en «frisone» for grenseoverskridende økonomisksamarbeid. Det bør uansett bli lettere for de som driver bedrifter over grensen, utenvanskelige skatte- og tollregler. Ikke minst samarbeidet i reiselivsnæringen har stort potensial når grensen åpner igjen.

Vi lever i en av Verdens reneste regioner. Det er et konkurransefortrinn, særlig for de grønne næringene: Jordbruk, skogbruk, fiske og fornybar energiproduksjon. En grønn, desentralisertpolitikk tilrettelegger for å forvalte våre muligheter, og sammen bør vi utvikle en langsiktig og bærekraftig sirkulærøkonomi. At Trondheim har et FN-senter for bærekraftig utvikling vil kunne bidra i den ambisjonen. Vi ser frem til at pandemien ebber ut og at den stengte grensen skal åpnes.

Jämtland/Härjedalen og Trøndelag kan vise vei i den omstarten som det nordiske samarbeidet trenger. Vi skal gjøre det vi kan for at vår visjon blir virkelighet.

Tomas Iver Hallem,

Fylkesvaraordfører

Eva Hellstrand,

Undersåker, regionpolitiker

Ada Arnstad,

Skatval, fylkespolitiker

Håkan Larsson,

Krokom, regionpolitiker

Hallgeir Grøntvedt,

Ørland, fylkespolitiker

Jörgen Larsson,

Östersund, regionpolitiker

Kari Anita Furunes,

Meråker, fylkespolitiker

Britt-Inger Roos,

Strömsund, regionpolitiker

Steinar Aspli,

Nærøysund, fylkespolitiker

Johannes Andersson,

Östersund,regionpolitiker

Per Olav Tyldum, Overhalla,

fylkesleder Senterpartiet Trøndelag

Hanna Wagenius, Östersund,

distriktsordförande Centerpartiet Jämtland Härjedalen


Lik Innherred debatt på Facebook