«2020 mått vårrå det året at mangt vart litt på tullet!»

Jorunn Indahl Slapgård 

Debatt

2020 mått vårrå det året at mangt vart litt på tullet!

Det var my som itj vart HELT som vi TRUDD at det skulle.-

Vi held plutsele følk på avstand, - og går nesten itj ut.

Og treffpunkt og kaffe-slabberas e mesta helt slutt.

Vi fekk nye omgangsforma og manera å -

Og spriten i jakk-lomma, vise vi gladelig tå!?

Å Handbåggån som før vart brukt te å kårrå sæ frem-

Nu hoste vi og nys ti´n, og bruke´n i stan for en klem!?


Les mer: Jorunn Indahl Slapgård skriver sine kvardagstanker som blir publisert i lokalavisa. Her finner du flere av dem.


Å 2020 var det året vi helst itj skuill reis nån plass, ---

Og da vart det litt leven på dem med peng og med pass!!!

For nu mått man feriere i meir heimlige trakter,

Og det kunn man hverken forstå eller fatte!

Å Hegnar som rope om utenlandske jordbærplukkera i sommersesongen--

Han syns æ vart tatt med buksan ned, her gongen

For vi fekk oss ei overraskels som itj hørt heim nån stass -

For «Hegnars» Hurtigruta var nærmest en filipinsk arbeidsplass!!!??


Vi lært at det e my falske nyheter, - også kalt «Fake News»,--

Og til tider har det gjennom året vyrry litt «Lonesome Blues»!!!

Vi veit at vi ska itj tru alt det vi høre; - og slettes itj det vi ser,

For bilda og hendelsa kan vårrå «foto-shoppa» og retusjert.

Og mens vi i -19 hadd «drop in» brølløp og «drop in» frisøra,

vart det i -20, antibac og sprit som gjaldt, - om du så gikk inn kjerkdøra!

Men det ser ut som «Me too» problematikken roa sæ ned -

Når det e berre handbåggån det helses og «klemmes» med!!


Og barnehaga og skol-klassa vart oppdelt i kohorta og lag.

Det vart omorganisering av samfunnet og en annerledes kvardag!

Vi lært at kollektivtrafikk skull berre et fåtall av arbeidsfolka ta -

Så gamle og unge heiv sæ på trenden med bruk av EL-sparkesykla!!!

Det vart tatt i bruk «Teams» til møta - og mytji hjemmekontor,

Og det vart vanskelig å besøk både bestefar og oldemor!!

Vi fekk digitale løsninga fortar enn ka en kun tru va mule,

Og det hi da fungert på et vis - aldeles helt utrule!!

Men det største paradokset for året må likevel bli:

At vi fekk et kinaprodukt som vare -- over tid!!!!!

Jorunn Indahl Slapgård