Ett foretak gir både fordeler og ulemper

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Trønderdebatt har spurt 777 lokalpolitikere om deres holdninger til ulike aktuelle politiske spørsmål. Det er til dels interessant lesning. Fredag kom det fram sprikende meninger om sykehusene i Trøndelag bør samles i ett helseforetak. Det kjøres akkurat nå er prosess rundt dette spørsmålet i helseregionen.

49 prosent av de spurte trønderske lokalpolitikerne synes det er en dårlig idé å legge sykehusene i Levanger og Namsos inn i samme foretak som St. Olavs i Trondheim. 37 prosent sier de støtter en slik fusjon, mens 14 prosent av de spurte ikke har gjort seg opp noen mening.

Sunn skepsis. Jeg finner det positivt at det politiske Trøndelag er skeptisk. Sunn skepsis er en god ting. Spørsmålet blir likevel om de lokalt klarer å stoppe fusjonen hvis det viser seg at helseregionen blir enig med nasjonale myndigheter om at dette er en god idé. Hvis styret i St. Olav og styret i det regionale helseforetaket er for, må det nok opp på stortingsnivået for å stanse den. Det kan den fort bli, da både Ingvild Kjerkol i Ap og Marit Arnstad i Sp har erklært seg som motstandere.

Det som taler for å slå sammen helseforetakene i Trøndelag er kanskje først og fremst at Trøndelag er slått sammen til ett fylke. Da kan det oppleves som unaturlig å ha to helseforetak. Utrederne klarer nok også å legge på bordet effektiviseringsgevinster. Det er alltid et godt lokkemiddel, selv om historien etterpå ofte forteller at disse regnestykkene sjelden går opp.

Det som taler mot er faren for at et foretak med St. Olavs som den store dominante vil overkjøre de to mindre sykehusene. Da vil kjøttvekta rå. Det er også et spørsmål hva slags rolle Helse Midt-Norge skal spille om de blir overordnet et veldig stort helseforetak i Trøndelag, og et lite helseforetak i Møre. Det framstår som veldig komplisert.

For Sykehuset Levangers vedkommende ser jeg også både fordeler og ulemper med ett helseforetak i Trøndelag. Nærheten til Trondheim kan virke som en trussel mot utvikling i Levanger. Men, dette kan også snus til det motsatte.

Min konklusjon blir da: Jeg vil se alle argumentene i saken før det ene alternativet framstår som klart bedre enn det andre.

(Lederkommentar i Innherred 16. januar 2020)