Innlegg

Senterpartiets endringsvegring fører til forskjellsbehandling i verdalsskolen

Debatt

Hva handler god kvalitet i skolen om, handler det om å få et skoletilbud rett utenfor utgangsdøra, uansett hvor du bor i kommunen?

Handler det om at noen elever skal ha større voksentetthet og tettere oppfølging grunnet adresse? Nei, for meg det gjør nok ikke det. Den største ressursen vi har for å sikre kvaliteten i skolen er gode lærere, miljøterapeuter og barne- og ungdomsarbeidere. Sannhetens øyeblikk er der, i hvordan hver enkelt elev blir møtt og hvordan de med deres ulike utgangspunkt får mulighet til å utvikle seg ut fra det potensialet de har.

Jeg har med egen erfaring sett hvordan enkelte lærere, miljøterapeuter og assistenter har utgjort en enorm forskjell for et barn. Hvordan møtet med nettopp dem, gjorde at barnet nådde et nytt nivå og ble sett og anerkjent for den han var. Vi kan sikkert argumentere med at det ikke er sammenheng mellom ressurser og hvordan den enkelte ansatte i skolen møter elevene, at det kanskje har noe med hvordan de er som fagpersoner, hvilke holdninger de har med seg og hva slags utdanning de kan lene seg på.

Vel, hvis du har det veldig travelt og ser svært mange elever som krever ekstra oppfølging på grunn av alskens problemer, uten å ha tid og ressurser til å følge dem opp, kan det bare føre til utbrenthet og apati. Så hva nå? Nå har vi ofret sårt tiltrengte miljøarbeidere, assistenter og miljøterapeuter til fordel for en misforstått distriktspolitikk. Kvaliteten på de større skolene blir ytterligere presset til bristepunktet, for at noen politikere skal kunne stå skolerett i bygdene.

Jeg skal ikke underslå viktigheten av lokal identitet og samlingspunkt som samler bygdene. Skolene hadde nok tidligere en slik funksjon og jeg anerkjenner hvor vanskelig det har vært for, for eksempel Ness å miste skolen i bygda, hvilke ringvirkninger dette har hatt med idrettslag og manglende salg av tomter.

Hadde vi hatt råd, kunne vi for min del hatt skoler i hver grend. Samtidig ser vi at det er samhold og dugnadsånd i lokalsamfunn som ikke har skole også, der det er revyen, saniteten og samfunnshuset som har blitt samlingspunktet og som opprettholder bolyst og identitet. Skolene skal først og fremst være en trygg og faglig læringsarena og ikke en garantist for at bygdene opprettholdes og at 17.mai-feiringa består i bygda.

For å opprettholde bygdene må vi primært ha andre næringsretta og sosiale distriktstiltak som treffer bedre, er nyskapende og som opprettholder bolyst og utvikling i bygdene og ikke legge alt i grendeskolens eksistens.

Så ble det slik denne gangen, en skrapa kommuneøkonomi gjorde at Senterpartiet bestemte at det var viktigere med kortsiktige valg om å verne skoletilknytningen i Leksdal og Garnes, enn å bidra til at færre miljøterapeuter og assistenter måtte miste stillingene sine i verdalsskolen. At ressursene i de større skolene blir skvist inn til beinet og som igjen vil bidra til å legge ytterligere press på allerede overarbeidede lærere. Ikke for å glemme at tryggheten for ungene på de litt større skolene forvitrer.

Men dette merker nok ikke ungene i Garnes og Leksdal noe til, for de er beskyttet av lærernormen og opplever en helt annen voksentetthet enn elevene på Stiklestad og slipper å reise de ekstra 10-15 minuttene fra sine nåværende skoler og til Stiklestad eller Vuku i et år eller to til. Noen vil nok hevde at det er urettferdig å sette elever opp imot hverandre på denne måten, men det kan føles veldig urettferdig for elevene på de større skolene også, som til stadighet må spare for opprettholdelse av bygdeskolene.

Så nå vil jeg spørre om hvordan Senterpartiet, med de valgene de har tatt, tenker de i praksis skal unngå ulikheter i lærer og voksentetthet i verdalsskolene, hvordan de skal bidra til at lærerne våre ikke blir sykmeldte og har tid og krefter til å utøve sin lærergjerning på en faglig forsvarlig måte, hvordan vi skal arbeide med elever som faller utenfor skolen og hvordan vi skal øke tryggheten, kvaliteten og resultatene i verdalsskolene.

Mona Kristin Rømuld

Nestleder i Verdal Høyre