Dagens leder

Enig med Mads Gilbert: Det er ikke lurt å gamble med folks tillit

Mads Gilbert sammen med helseminister Bent Høie. Gilbert gir et klar advarsel til Stortinget mot å gjøre smittevern til partipolitikk og mulig tema i valgkampen.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Debatt

Stortinget valgte denne uka å overprøve regjeringens vurderinger i forhold til smittevern. Et flertall bestående av Fremskrittspartiet, Rødt, MDG, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet mente at tida nå var inne til å åpne opp for en begrenset alkoholservering. Stortingsvedtaket har skapt mye debatt, og til dels sterke reaksjoner fra dem som advarer kraftig mot at smittevern skal bli partipolitikk og mulig tema i valgkampen.

En av de sterkeste kritikerne er overlegen ved sykehuset i Tromsø, Mads Gilbert. Han var svært tydelig da han fikk diskutere dette spørsmålet med sentrale politikere i Debatten på NRK torsdag kveld: «Disse politikerne spiller politisk mynt på smittevernfaglige tiltak og ødelegger den enheten vi har hatt. Det er knallalvorlig, og det truer disiplin, tillit og vilje til å følge opp tiltak», sa en svært engasjert Gilbert.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Det siste er viktig. En lojal befolkning har gjennom pandemien langt på veg fulgt de rådene de har fått. At folk har så høy tillit til at myndighetene tar de rette valgene for oss, er en viktig grunn til at Norge så langt har kommet seg gjennom dette på en langt bedre måte enn de fleste andre land. Dette er et gode å ta vare på, og som kan oppfattes å være truet dersom vi får flere eksempler på slike stortingsforhandlinger.

Politikerne som har vært med på dette stortingsvedtaket er åpenbart uenig i Gilberts analyse. De mener at de på samme måte som regjeringen bør få gjøre de politiske vurderingene som må tas etter at fagmyndighetene har gitt sine råd. Det finnes unntak fra denne regelen. Koronasituasjonen er et eksempel på det. Oppfølging av den må behandles annerledes enn en hvilken som helst annen sak. Jeg synes helseminister Bent Høie fikk dette fram på en klar og tydelig måte i fjernsynsdebatten torsdag kveld.

Tiltak som innføres for å begrense smitte egner seg dårlig som gjenstand for politiske forhandlinger, med en påfølgende hastig innkalt pressekonferanse i Stortingets foaje der alle involverte skal få sin del av belønningen for at de har påført en regjering et nederlag.

Derfor er det på plass med en advarsel om å gjøre smitteverntiltak til valgkamp og politisk kjekling.

(Lederkommentar i Innherred 23. januar 2021)