Ja-kommunen Verdal: Dette ble en gledens dag!

At et enstemmig kommunestyre vedtok en liberalisering av regelverket var en gledens dag for oss som har hytter langt inne på fjellet, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB (illustrasjonsfoto)

Debatt

Mandag 25.01.2021 behandlet Verdal kommunestyre nye retningslinjer for behandling av motorferdselssaker. Dette markerer slutten av en fire år lang prosess for revisjon av regelverket. For oss som har hytter langt inne på fjellet var det en gledens dag da vi som tilhørere opplevde at et enstemmig kommunestyre vedtok en liberalisering av regelverket.

Det er §5 c) i nasjonal Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som regulerer både adgangen og begrensningen som en kommune har for gi hytteeiere mulighet til å benytte egen snøscooter til transport til egen hytte. Stortinget vedtok i mai 2020 en lovendring som muliggjorde den oppmykingen i regelverket som et fremoverlent kommunestyre i Verdal nå har vedtatt. Det er all mulig grunn til å gi honnør til både administrasjon, komité og politikere for en godt gjennomarbeidet sak med et bra resultat. Vi føler at vi som innbyggere har blitt hørt og tatt på alvor. En ja-kommune som utnytter mulighetsrommet i lovgiving skaper positivitet og bolyst.

Det er viktig å minne om at de nye retningslinjene for behandling av motorferdselssaker ikke gir en generell adgang til fri ferdsel med snøscooter. Fortsatt må man søke kommunen om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark og den tillatelsen vi da får er begrenset til transport av bagasje og utstyr mellom parkeringsplass og hytta vår, etter en fastlagt trasé (som for øvrig allerede eksisterer og som benyttes av leiekjører i dag). Kjøring utenfor denne traséen er fortsatt ulovlig. Vi vil også minne om at eneste forskjellen nå er at kjøringen kan gjennomføres av hytteeier selv, i stedet for av en leiekjører som kjører opp og ned hver gang han skal utføre ett oppdrag for oss.

For oss som eiere av hytter langt inne på fjellet får vi nå en frihet, fleksibilitet og økt sikkerhet ved bruken av våre fritidseiendommer som er etterlengtet. Vår tilstedeværelse og lokalkunnskap vil dessuten være et bidrag til bedret samfunnsberedskap.

Politikerne har vist oss hytteeierne stor tillit. Dette er en tillit som vi verdsetter og som vi må og skal forvalte med omhu. Det betyr at vi verken kan eller vil ta oss friheter utover de rammene som er satt. Ordningen skal evalueres etter tre sesonger og det er derfor avgjørende at vi viser oss tilliten verdig. I Verdalsgrønningen Hytteeierforening og Kverndalen Hytteeierforening vil ha en aktiv rolle hvor vi kontinuerlig evaluerer oss selv. Vi vil være transparente og ønsker kontroller velkommen.

Vi oppfordrer også andre foreninger til å ta en aktiv rolle slik at medlemmene er oppdatert med hensyn på de gjeldende lover og regler.

Så er vi også klar over at noen er skeptiske, ja sågar motstandere av den oppmykingen av regelverket vi nå har fått. Ofte ser vi at det blir argumentert med at man oppsøker fjellet for fred og ro. Til det vil vi si: det gjør vi også, og vi tror at vår kjøring på eksempelvis fredag og søndag kveld ikke vil være til bryderi for øvrig ferdsel.

Avslutningsvis ønsker at vi alle skal få fine dager i det fjellet som vi alle er så glade i!

For Verdalsgrønningen Hytteeierforening og Kverndalen Hytteeierforening

Harald Røstad

Jan Ivan Bengtsen

Robert Storholmen


Lik Innherred debatt på Facebook