Dette skal hjelpe oss ut av pandemien

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Jeg har de siste ukene lest om land hvor over 40 prosent av befolkningen er så skeptisk til koronavaksinen at de sier de ikke vil ta den. Da er det desto gledeligere å lese om målingen som Norstat har gjort for Adresseavisen der hele 89 prosent av trønderne sier ja til vaksinen når de får tilbudet. Trøndere som avisa har snakket med har ingen de kjenner som sier at de ikke vil ta vaksinen.


Hvordan er det mulig at forskjellene er så store? Da må jeg først ta dere med til den tidligere sovjetrepublikken Georgia og en artikkel på Eurasianet som forteller at landet er delt i to like store deler. 41 prosent av befolkningen sier de gjerne ønsker en koronavaksine når den kommer. Men en like stor andel, 41 prosent, sier det motsatte. De vil ikke ta den.

Det lille landet ved Svartehavet er blant de land i verden med høyest smittetall og flest dødsfall. Logisk sett burde de hilst en vaksine mer velkommen enn oss som har lave smitte- og dødstall på grunn av pandemien. Det er ikke slik. Hva er den viktigste grunnen til det?

Mistillit. Tillit, eller rettere sagt mange på tillit, er nok hovedforklaringen. Store deler av befolkningen i Georgia stoler ikke på informasjonen de får fra sine myndigheter. De har åpenbart ikke tillit til at landets myndigheter vil dem vel. Flere gir uttrykk for at de ikke ønsker å være med på et vaksineeksperiment. Georgia er et tilfeldig valgt eksempel. Den samme skepsisen ser vi også i andre land. Blant annet USA hvor en av tre innbyggere sier at de definitivt ikke vil ta vaksinen.

Jeg er av natur skeptisk, og tar vanligvis ikke alt som kommer for god fisk. Ved tidligere anledninger har jeg latt være å følge anbefalinger om vaksinering. Derfor overraskes jeg litt over mine egne holdninger til koronavaksinen. Her har jeg aldri vært i tvil om at jeg vil benytte meg av tilbudet når det kommer. Samtidig gleder jeg meg over at så mange som at ni av ti trøndere er av samme oppfatning. Jeg ser på det som et gode at vi velger å stole på dem som har fortalt oss at vaksine er den beste vegen ut av pandemien. Noen må åpenbart ha gjort en veldig god jobb når de har fått oss til å tro at dette til vårt eget beste. I denne saken velger jeg å være takknemlig for det!

(Lederkommentar i Innherred 16. februar 2021)