Et par gode råd fra en tungnem redaktør

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Neida jeg er ikke uenig i det. Det er lov å glede seg over et regnskapsmessig overskudd på vel 36 millioner kroner. Derfor all ære til kommunedirektøren og de folkevalgte i Verdal som klarte å lande fjoråret på en såpass god måte.


Jeg fikk kommunedirektøren på besøk i spaltene etter at jeg i en tidligere lederkommentar antydet at det gode resultatet kom som en aldri så liten overraskelse da det dukket opp på nyåret. Jeg forsto det sånn at hadde jeg fulgt med litt bedre i timen, burde jeg fått med meg dette på et langt tidligere tids-punkt. At jeg har vært litt tungnem tar jeg til etterretning. Vi lærer så lenge vi lever. Men her deler jeg nok selskap med flere. Jeg vet det var andre enn meg som ble overrasket over det gode regnskapsresultet. Blant disse også noen som sitter mye nærmere møtebordet i formannskapet en jeg gjør.


Still spørsmål. Vi får alle ta dette til etterretning og følge litt bedre med i tida som kommer. Mitt råd til de folkevalgte i Verdal, om de føler det er vanskelig å henge med i alle svingene, er å følge godt med. Det vil nok fortsatt gå opp og ned i verdalsøkonomien. Ikke se bort fra at noen av administrasjonens økonomirapporter i år etterlater samme inntrykk som flere av fjorårets. Da er det på plass med et kontrollspørsmål? Er det andre ting enn kutt i tjenesteproduksjonen som kan redde oss fra den store katastrofen? Er det utenkelig at en bedre skatte-inngang eller en lavere pensjonspremie vil rette opp regn-skapet? Om slike spørsmål blir stilt fra politisk hold, virker det oså skjerpende på kommunedirektøren og hans folk. Det vil også øke bevisstheten hos de folkevalgte om at det kan være håp i et hengende snøre. Også vi i media kan da forstå at det å styre mot underskudd i september, ikke nødvendigvis gir røde tall i februar.


Jeg har også et råd til Senterpartiet. De drar litt på det når de nå blir spurt om forslaget om mer penger til oppvekst som de vedtok i desember. Jeg vil ikke gå så langt som å hevde at skolene blir ført bak lyset om det ikke skjer, men skuffelsen vil nok merkes tydelig om kommunens overskudd i sin helhet blir satt på fond. Det samsvarer ikke med forventningene som Sp selv skapte under budsjettdebatten.

(Lederkommentar i Innherred 18. februar 2021)


Lik Innherred debatt på Facebook