Hvor er Roger Rein opplært?

Debatt

Den 13. februar viet Innherreds redaktør Roger Rein sin leder til å sette søkelys på formannskapsmøtet som ble avholdt 11. februar. Redaktøren bruker lederen til å spekulere i om min politiske opplæring er bakgrunnen for uttalelsen om maktarroganse som jeg kom med. Etter mitt skjønn stiller redaktøren både spørsmål ved, og sår tvil rundt, mine politiske kolleger og kamerater, og ikke minst min egen frie vilje.

Dette er umyndiggjørende, og rett og slett dårlig gjort, overfor både meg og mine politiske kolleger. På bakgrunn av forhold redaktøren overhodet ikke kjenner, velger han å stemple et helt politisk miljø på en sjofel måte.


Redaktøren var ikke i møtet selv. Journalisten var heller ikke til stede under hele møtet, og fikk episoden gjenfortalt. Saken var også så liten at det ikke en gang kvalifiserer som «munnhuggeri». Hvorfor ringte ikke Innherreds redaktør eller journalisten meg for å høre min forståelse av situasjonen? Hadde det skadet med en telefon eller en e-post? «Onde tunger?» - ja, hva med redaktørens tunge i så måte?

I møtet prøvde jeg å gjøre en bemerkning med glimt i øyet, siden de fleste Sp-medlemmene i formannskapet, med ordføreren i spissen, tok til å bli så oppkavet for over at Ap sin gruppeleder – helt legitimt – pekte på posisjonens håndtering av en sak som maktarrogant.

Undertegnedes forsøk på å være i godt humør falt ikke i god jord. Tiden for glimt i øyet i Verdalspolitikken er tydeligvis forbi. En skulle tro at ordføreren og Sp, som sitter med rent flertall i både kommunestyret og formannskapet tålte å bli utfordret når de sitter i førersetet. Gudene skal vite at Fikse selv utfordret posisjonsmakten da han var i mindretall.

Den gang ei. Da er det inderlig godt redaktøren i lokalavisa kan trøste, og ta en i forsvar.

Tor Martin Nordtømme

kommunestyremedlem Ap


Lik Innherred debatt på Facebook