Ja til utbyggingen i Sjøgata

Levanger kommunestyre sa nettopp ja til utbygging av den gamle kjøpesentertomta i Sjøgata.   

Logobilde Svein Olav Skogstad 

Logobilde  

Debatt

Levanger kommunestyre sa nettopp ja til utbygging av den gamle kjøpesentertomta i Sjøgata.Som de fleste andre partiene i kommunestyret stiller Venstre seg positiv til en slik utbygging.Forutsetningen for en utviklingsorientert og fremtidsrettet sentrumspolitikk ligger i å satse på bymessige kvaliteter som parkdrag, boarealer og forretningsbygg. Venstre mener derfor at dette utbyggingsprosjektet er et positivt bidrag i så måte.

Skal man få økt aktivitet i sentrum, er det viktig at kommunen legger til rette for investeringer i Levanger by. Vi mener at det er positivt at flere kjøper leiligheter og ønsker å bo i sentrum. Dette kan føre til økt handel og mer liv i trehusbyen.

Vidar Kjesbu, leder i Levanger Venstre

Karl M. Buchholdt, kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre


Lik Innherred debatt på Facebook