Innlegg

Sjøgata brygge: – Beklager at det ikke ble tatt hensyn til folkets vilje.

Sjøgata-nabo Erling Lullau møtte allerede høsten 2019 politikerne for å poengtere at minst 800 personer er imot utbyggingen. 

Debatt

Etter fire år med mange meninger og protester, har nå politikerne i kommunestyret 17. februar bestemt utbygging av leiligheter i Sjøgata.

Dette til tross for mange leserinnlegg og underskrifter fra motstandere. De fleste mente det var galt å bygge igjen den unike trehusbyens tilhørighet og åpning ut mot fjorden.

Som opphavsmann for protestene og underskrifter fra ca 900 personer, vil jeg takke alle som ville bevare denne byens særpreg.

Jeg vil med dette beklage at det ikke ble tatt hensyn til folkets vilje. Her har politikerne tatt en avgjørelse som berører Trehusbyen for alltid.

Erling Lullau