Verdal bør opprette egne kommunale legestillinger

Sven-Øyvind Bern er kommunestyrerepresentant for Verdal SV.  

Debatt

Verdal har hatt ledige «stillinger» blant fastlegene i lengre tid. Og fastlege, det er viktig for hver enkelt av oss. Kommunen har forsøkt å rekruttere nye leger til disse «stillingene» uten å lykkes.

Men disse «stillingene» er ikke stillinger slik vi er vant til å tenke: dette er ledige plasser til å drive næring - ikke stillinger som folk ansettes i. Verdal kommune er nå på vei til å gjenta det samme som tidligere: Legene skal ikke være ansatt, men drive «selvstendig næring».

Verdal kommune betaler disse legene et visst beløp for å lette drifta deres. Men det gjør også enkelte nabokommuner og for tiden blir vi overbudt. Dermed er Verdal ikke så attraktiv.

Så nå er planen at Verdal kommune øker støtten til legene/legekontorene og håper at dette skal gjøre det enklere å få tak i nye leger. Det er ikke sikkert at dette er løsningen. Noe av det legene peker på er at det er utfordrende å være borte fra jobben, enten det er kurs eller sykdom, fordi de må ta igjen pasientene og oppgavene når de er tilbake.

Å få fri til kompetanseheving eller være syk med lønn, er goder som er vanlig hos ansatte. Slike goder og pensjon er noe ansatte «betaler» ved at årslønna er noe lavere. De som driver selvstendig næring må selv sette av penger til pensjon, ferie og fri med lønn i bedriften sin.

I formannskapsmøtet gikk Verdal SV inn for en annen løsning enn de langt fleste: nemlig å ansette leger. Hvorfor? Verdal SV gikk inn for å ansette leger i kommunen, fordi unge leger som oftest er i etableringsfasen, og har behov for økonomisk trygghet og forutsigbar arbeidstid.

Jeg regner jo med at de fleste ønsker å være sammen med familien og kanskje ha tid til en hobby. Er det da å forvente at de ønsker å etablere en bedrift? Og det å drive en bedrift er jo ikke akkurat en åtte-til-fire-jobb, det går døgnet rundt.

Og i tillegg til å være leger skal de altså plutselig ha full kontroll på et AS eller et enkeltpersonsforetak, momsregler, fratrekk - det finnes jo høyskoler for å lære seg slikt!

Men legene har tatt en annen utdanning - de er spesialister på menneskers plager og skal kunne gi hver enkelt av oss et bedre liv. Og hvor blir det av familielivet, tida til å flikke litt på leiligheten eller huset, muligheten til å planlegge en helgetur når de skal følge opp bedriften sin?

Det er viktig at det er mulig - også for fastlegene i Verdal - å kunne etablere seg først og fremst som leger. Så kan de selv vurdere om og når det passer å etablere selvstendig næring.

Derfor bør Verdal opprette kommunale legestillinger slik f.eks. Levanger og Inderøy kommune har gjort. Da vil vi kunne regne med å få unge leger som ikke ønsker å etablere en bedrift, samtidig som de etablerer en familie.

Det er også grunn til å legge merke til at Eldrerådet i sin høringsuttalelse også ønsket å opprette kommunal legestilling.

Sven-Øyvind Bern

Kommunestyrerepresentant Verdal SV


Lik Innherred debatt på Facebook