Innherred

– Barnevernet har som motto at her er det deres mening som gjelder, og har sin egen private metode

Vi forventer at de som arbeider i en kommunal etat som barnevernet er moralsk og rettslig forpliktet til å følge de lover og forskrifter som de skal, skriver Rolf Brennskag. Illustrasjonsfoto: Marte Skjesol.  

Debatt

Mange yrker er regulert av lover og forskrifter som skal følges for at arbeidet skal bli sikkert og faglig utført.

Det er derfor en selvfølge at disse lovene og forskriftene følges. Brudd på disse kan få store følger der liv kan gå tapt og store verdier tapes.

Dette vet alle som er fagfolk i dette landet.

Vi forventer derfor at de som arbeider i en kommunal etat som barnevernet er moralsk og rettslig forpliktet til å følge de lover og forskrifter som de skal.

Hva kan da være grunnen til at så ikke er tilfelle?

Barnevernet har som motto at her er det deres mening som gjelder. De har sin egen private metode som ikke følger andre lover og forskrifter.

Slik kan vi ikke ha det.

Jeg har flere ganger pekt på det faktum at barnevernet er dømt i den europeiske menneskerettsdomtolen EMD for flere brudd på menneskerettighetene,barnevernloven og forskrifter bl.a om tillitsperson for barna.

Dette har så Norges høyesterett i tillegg kommet med detaljerte forskrift på hvordan barnevernet skal arbeide.

Denne bestemmelsen kom i juni 2020.

På tross av flere brev fra meg der jeg etterlyser handling, så har ingenting skjedd.

Jeg synes det er nok nå og vil derfor at våre politikere kommer seg på banen.

Jeg viser da til det som ordfører i Samnanger kommune ved Bergen gjorde da han fikk greie på hva barnevernet gjorde i flere saker.

Han gjorde det klart at de enkelte ansatte i barnevernet er ansvarlig for de lovbrudd som ble gjort.

Det skal ikke være mulig for de ansatte å gjemme seg bak taushetsplikt i slike saker der det er klare lovbrudd.

Jeg mener derfor at de som er ansatt i barnevernet må stilles til ansvar for den totale ringeakt som vises mot dommer og høyesterett. Det skal ikke godtas at det er deres egne meninger som går foran internasjonale og nasjonale lover og forskrifter.

Jeg oppfordrer derfor ordfører og den politiske ledelsen til å rense bort de som ikke fortjener å arbeide med livene til barn og deres familie.

Mange fagfolk har en stolthet av det arbeidet de utfører, hvordan kan de som arbeider i barnevernet ha det med seg selv etter at de kanskje har revet barn fra armene til foreldre kanskje til og med på fødestua. Det er ikke mye empati og følelser der nei.

Rolf Brennskag