Spør hvordan det står til med dagtilbudet etter koronastansen

Trine Reitan representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret i Verdal.  

Debatt

Spørsmål til ordføreren: Da landet ble stengt ned 12. mars 2020 var alt meget usikkert og smittefrykten stor.

Verdal har så langt vært heldig med liten smitte selv med et større smittetrykk ved årsskiftet.

Vi har i kommunen vår flere dagtilbud som er gode tilbud til våre innbyggere, Arken, dagtilbud for eldre, aktiviseringstilbudet ATA-senteret og Elvebredden.

Dette er tilbud som gjør hverdagen til flere av våre innbyggere mer meningsfull og mindre ensom. Som gjør at livet blir lettere å handtere og hverdagen fylles med mening. I pandemien som verden står i er det svært viktig å ivareta folks psykiske helse, en god psykisk helse gjør mennesker mer selvstendige og også fysisk friskere.

Når kommunens tilbud ble stengt ned på lik linje med resten av landet i mars 2020, ble mange av våre innbyggere uten disse viktige aktivitetene, hvordan er gruppene ivaretatt, og er tilbudene nå oppe og går?

Trine Reitan

Verdal Arbeiderparti


Lik Innherred debatt på Facebook