Tar avstand fra partifelle som mener lærere «syter» og «gnåler»

Asbjørn Brustad er gruppeleder for Senterpartiet i Levanger kommunestyre. 

Debatt

Jeg leser i Innherred nettutgave i dag et leserinnlegg fra Arild Røsdal om lærere.

Jeg personlig, og Senterpartiet, tar sterk avstand fra en oppfatning om at lærere «syter» og «gnåler».

Selvfølgelig tar de også del i dugnaden som alle i samfunnet gjør for å komme igjennom pandemien.


Jeg ser daglig hvordan mange løper fra klasserom til klasserom for å gi våre barn en mest mulig normal hverdag til tross for store utfordringer. Jeg ser de er slitne. Før pandemien hadde vi felles lunch i langfri. Nå er det knapt noen som er innom spiserommet, og da i 5 min. før de haster videre. Enten til forsterka vakthold, eller for forberedelser eller ekstra renhold.

Jeg vet at lærerne ønsker å yte best mulig. Å gå etter enkelte yrkesgrupper på denne måten er ikke greit. Jeg vil heller hedre den innsatsen som gjøres av våre lærere i denne vanskelige tiden. De gjør en kjempeinnsats. Vår medlemsmasse består av mange yrkesgrupper, deriblant mange lærere. Alle kan være trygge på at Senterpartiet støtter det arbeidet og den innsatsen de legger ned for barna og ungdommene våre.

Det bør avslutningsvis bemerkes at vår partifelle skrev under innlegget privat, mens avisa presenterer ham som kommunestyrerepresentant i overskrifta. Uansett må man som medlem i kommunestyret ta i betraktning at man kobles til partiet når man ytrer seg, og da gir slike utspill feil inntrykk.

Asbjørn Brustad

Gruppeleder Levanger SP