Jeg er bekymret for kulturlivet i Trøndelag

Svein Otto Nilsen er gruppeleder i Trøndelag fylkesting for Pensjonistpartiet 

Debatt

Hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylke avholdt 18. mars et digitalt møte om koronapandemiens konsekvenser for kunst- og kulturlivet i Trøndelag.

Vi fikk i hele 4 timer kjennskap til de utfordringer kulturlivet har når samfunnet stenger ned helt eller delvis. En rekke institusjoner fra hele Trøndelag var invitert til det digitale møtet.

Det er et faktum at kulturen var de første som stengte ned i mars 2020, men de skal ikke være de siste som åpner når pandemien går tilbake.

Det er helt utrolig hvor dyktig kulturmiljøet har vært for å omstille seg ettersom forskriftene i samfunnet har blitt endret, men nå tæres det skikkelig på kreftene.

Institusjonene har vært flink til å tenke nytt selv om kompensasjonene for tapte inntekter ikke kommer i den grad man ønsker.

Det er alvorlig når 60 % av de ansatte på Trondheim Lyd fremdeles er permittert og det er enda mer alvorlig når hele 18% av de ansatte har sluttet pga. den uforutsigbare fremtiden pandemien gir.
Trondheim lyd har i 2021 ca. 30% av normal omsetning og dette sier hvor alvorlig situasjonen er for disse ansatte som er så viktig for all kulturvirksomhet også fremover.

Det er viktig at fylkespolitikerne ikke bare lytter på kulturen, men har en plan på hvordan man skal unngå at en rekke kultur-organisasjoner gir opp.

En rekke kulturinstitusjoner er avhengig av at lokaler de leier ikke er for dyre å leie. Det er en feil når flere påpeker at kulturhusene rundt i fylket er for dyre å leie. Hva er et kulturhus/ samfunnshus uten kulturaktiviteter? Dette er noe å ta tak i med en gang.

Flere av møtedeltakerne påpekte at hele økosystemet sliter og motivasjonen skranter en rekke steder. Det trengs en tverrfaglig arbeidsgruppe som kan jobbe frem gode ideer når gjenåpningen av samfunnet kommer. Erfaringer med positive tiltak må deles til alle som driver innen kulturen.

Samtidig må kommune, fylke og stat hele tiden vise sitt ansvar ved å støtte de tap som den enkelte kulturinstitusjon får når politikerne lager korona-regler som gjør at inntektene reduseres.

Det er meningsløst å forstå at Olavshallen ikke får ha flere enn 100 personer. Bare dette viser at ikke alt som bestemmes er lett å forstå meningen bak.

En ting er sikkert og det er at den reduserte kulturaktiviteten blant folk kan ha ført til økt psykisk helse.

Kultur er og vil være en viktig del av folkets helse og derfor haster det å få opp gode tiltak som kan få kulturen igjen ute blant folk.
Kulturopplevelsene skal være fysisk og selv om man i det siste har opplevd den ved å se på en skjerm så må vi snarest legge til rette for kulturopplevelser overalt i fylket.

Svein Otto Nilsen

Fylkespolitiker for Pensjonistpartiet og nestleder i kulturutvalgetLik Innherred debatt på Facebook